Bezpečnost potravin

Nové školicí programy z Londýna

Vydáno: 27. 7. 2005
Autor:

Společnost Leatherhead Food International (LFI)pořádá do konce roku 2005 další ze svých programů na různá témata.

Již přes 80 let se společnost věnuje přípravě a školení expertů působících v potravinářském průmyslu, je hrdá na vše, čeho se jí podařilo dosáhnout. Hlavní těžiště její vzdělávací práce spočívá v kontaktu s mezinárodními potravinářskými a nápojářskými odborníky. V současné době chystá tyto akce:

Potravinářská mikrobiologie pro nemikrobiology se bude konat 20. září 2005, cena pro nečleny společnosti LFI je 445 liber a pro členy 345 liber. Přípravný kurs je obzvlášť připraven pro nemikrobiology. Věnuje se studiu druhů a typů mikroorganizmů vyskytujících se v potravinách, jejich vlivu na potravinářské výrobky i na zákazníky a způsobům, jakými je lze řídit či zamezit jejich aktivitu.
Kurz bude velkým přínosem jak pro laiky, tak i laboratorní zaměstnance. Seminář je také rovněž nezbytný pro kohokoli ve vedoucí nebo řídicí funkci, který může uplatnit tyto znalosti mikrobiologie v celém potravinovém řetězci.

Senzorická hodnocení a chuťové trendy budoucnosti,  konference se koná 27. září 2005, cena pro nečlena 425 liber, pro člena 375 liber. Chuť je prvním faktorem, který má vliv na výběr potravin. Pro výrobu, udržení zvyků a kulturních tradic, které tvoří stále stejnou chuť potraviny je udržení standardní chuti nezbytnou podmínkou.
Jak je to s hlavními trendy chutí a vůní? Co tvoří jednu specifickou chuť nebo vůni populárnější než druhou? Jaké jsou vazby k určitým typům konzumentů? Kde najít inspiraci a nalézt novou chuť, která bude „in“.
Hodnocení nastupujících trendů chutí během konference dá účastníkům námět, jak si vytvořit cenné nápady pro podnikání. Umožní si vytvořit jasnější obrázek o stavu trhu, o  požadavcích současných zákazníků. Získané informace se posluchači jistě vrátí ve větším a snadném zisku.

Americká řídicí síť se koná ve dnech 27. a 28. září 2005, členský poplatek 575 USD, nečlenský 675 USD. Tato dvoudenní událost se koná v New Yorkském hotelu Pennsylvania.
Americká (USA) řídicí síť je každoroční setkání, které se během dvou dnů věnuje   legislativním aktualizacím, diskusím, vzdělávání a  navazování vztahů. Tyto dva dny mají různý úhel pohledu. První den je zahajovací se stručným přehledem změn současného evropského práva a rozvojem v průběhu uplynulých 12 až 18 měsíců. Ve druhém dni se nastíní celkový pohled na „žhavá“ kontrolní témata.

Certifikát HACCP pro pokročilé se koná od 27. do 30. září 2005, poplatek pro nečleny je 1 050  liber, pro členy 825 liber.
Je to čtyřdenní kurz, který je přirozeným navázáním na dva předcházející dvoudenní
semionáře na téma HACCP, kterým se ještě dále zdokonalí potřebné dovednosti systému HACCP. Tento kurs je zaměřen na uskutečnění, řízení HACCP a ověření včetně auditů.
Tým složený z pracovních skupin procvičuje použití a získání jistoty v přednášených dovednostech tak, aby byl kurs u většiny školených účinný. Je to nezbytné, když účastníci složili střední úroveň (Level 2), zkoušku RIPH nebo podobný ekvivalent navštěvovaný před tímto kurzem.

Mykotoxiny, resp. O mykotoxinech se bude přednášet 4. října 2005, účastnický poplatek činí pro nečleny 445 liber a pro členy 345 liber. Mykotoxiny jsou vysoce chemické toxické látky tvořené některými plísněmi, které mohou způsobit rozsáhlé zdravotní problémy. Mohou vzniknout v různých druzích potravin při rozličných hodnotách teplot dokonce i v tropickém klimatu. Tento kurz poskytne posluchačům základní informace o mykotoxinech a způsoby, jak je zničit.

Chemické kontaminanty v potravinách budou tématem přednášky 6. října 2005, za vstupní poplatek pro nečleny 445 liber, pro členy 345 liber. Podrobnosti byly probírány na přednášce v roce 2004. Letošní novinky budou tedy uvedené později v tomto roce. Kontaminace potravin chemikáliemi vzrůstá vzhledem k výskytu dioxinů, těžkých kovů, antibiotik mimo jiných. Chemické kontaminanty mohou vstoupit do potravinového řetězce na kterémkoli jeho místě. Od zemědělské prvovýroby a sklizně, přes skladování až po výrobu. Náhodná kontaminace může být způsobena rozšířením velmi nebezpečného prostředí, bez odborné péče a nezrušením výroby. Dále ne zmíněnou možnost zdravotních účinků, když jsou otraviny konzumovány. Z těchto důvodů je to  jasné, že se potraviny váží se sledováním rizik chemických kontaminant v potravinářských výrobcích. Předmětem přednášky je, jak se tato rizika mohou snižovat a které možnosti kontaminací by se mohly vyskytovat.
Tento seminář přinese základní přehled chemických problémů v potravinářství, surovinách a způsobů, jak je kontrolovat.

Potravinářská mikrobiologie pro nemikrobiology (Wells) se bude konat 11. října 2005, cena pro nečlena i pro člena je stejná 210 liber.
Role mikrobů v potravinářském průmyslu je velmi důležitá při zajištění bezpečnosti a stability veškerých konzumovaných potravin. Je velmi důležité zařadit správné potravinářské mikrobiologické postupy do potravinového řetězce.
Aby se mohla zabezpečit kvalita potravin, hlavním úkolem, který je třeba zajistit, je získat dovednosti k vytvoření správné potravinářské mikrobiologie, která by se prováděla v každém potravinářském provozu.

Základní certifikát HACCP se uskuteční 13. října 2005, za nečlenskou cenu 445 liber a členskou 345 liber.
Dobrá znalost HACCP je nezbytná pro všechny zaměstnance v potravinářství od vedoucích skupin, výroby a  technických materiálů až po směnové mistry. Jedná se o jednodenní kurs úrovně 1. Zvlášť se zpracovává učivo, které je třeba k porozumění základů HACCP, ale nedosahuje k podrobným výkladům střednímu certifikátu. Je to ideální počáteční základ pro toho, kdo si přeje pokračovat na druhou úroveň v pozdějším termínu.

Střední certifikát HACCP principů se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2005 v Glasgowě,  cena pro nečleny 670 liber a pro členy 570 liber.
Tento dvoudenní seminář organizuje Královský institut veřejného zdraví na principu učebních osnov a rysů HACCP. Na závěr kurzu jsou prováděné dobrovolně akreditované zkoušky. Účastníci mohou uzavřít seminář poznáním, že zakončili studium, které má standardní úroveň a dá se kdekoli použít.

HACCP a jeho úloha při vývoji nového výrobku se koná 1. listopadu 2005. Cena pro nečleny činí 445 liber, pro členy 345 liber. Účastníci budou mít příležitost uvést do praxe získané informace během kurzu. Cílem školení je ukázat praktické způsoby jak aplikovat HACCP k vývoji nového výrobku.

Vývoj a sledování trvanlivých potravin se bude konat 2. a 3. listopadu 2005. Cena pro nečleny je 670 liber, pro členy 570 liber.
Během semináře se budou rozeznávat skutečnosti, které způsobují problémy s bezpečností nebo kvalitou potravin. Bude se hovořit o tom, kdy a jak se mohou potraviny zkazit a také o preventivních technikách, které mohou umožnit potírání problémů vzniklých tím, že se prodlouží doba skladování. Tento seminář musí být všemi zúčastněnými osobami sledován se zájmem a odpovědností, protože má význam pro určení bezpečnosti a stability trvanlivých potravin. To bude zahrnovat činnost  mikrobiologů, vývojových pracovníků a aktivitu manažerů bezpečnosti potravin.

Izolace a stanovení kvasinek a plísní v potravinách a nápojích probíhá 8. a 9. listopadu 2005 za 695 liber pro nečleny a 595 liber pro členy. Tento praktický kurz vám poskytne další informace, tak že budete schopni rozpoznat mnoho vzájemně podobných mikroorganizmů nalezených a izolovaných z potravin a pracovat s nimi. Dále učastníkovi přinese vlastní přehled o kulturách, které díky zkušenostem získaných kurzem bude schopen identifikovat.

Střední certifikát HACCP principy začíná 29. listopadu, končí 30. listopadu 2005, cena pro nečlena je 670 liber, za člena 570 liber. Tento dvoudenní seminář pořádaný Královským institutem veřejného zdraví vydává sylabus s principy HACCP, který je pomocníkem ke studiu a k závěrečné nepovinné akreditované zkoušce. Účastníci tedy mohou uzavřít seminář poznáním, že zakončili studium, které má standardní úroveň a dá se kdekoli použít.

Krizový management, plánování a příprava na opětovné vytvoření výrobku je připraven na 13. prosince 2005, v ceně 445 liber pro nečleny a 345 liber pro členy. 
Tento kurz má pomoci čelit častým velmi obtížným rozhodnutím a předestírá otázky, na které se dá zeptat. Tento intenzivní, velmi tvůrčí seminář je založený  na aktivitě členů týmů, manažerech značek, technických manažerech a manažerech kvality. Je přínosem i pro ředitele a sekretářky společností pohybující se mezi potravinářskou výrobou a jejím vztahem k životnímu prostředí, k přípravě a plánování, uskutečněnění návratu výrobku.

Potravinářská mikrobiologie pro nemikrobiology se koná 14. prosince 2005, v ceně 445 liber pro nečleny a 345 liber pro členy. Přípravný kurz je obzvlášť připraven pro nemikrobiology. Věnuje se studiu druhům a typům mikroorganizmů vyskytujících se v potravinách, jejich vliv na potravinářské výrobky a nebo na zákazníky a způsoby, jakými je nutné se řídit nebo zamezit jejich aktivitě.
Bude velkým přínosem jak pro laiky, tak i laboratorní zaměstnance. Seminář je také rovněž nezbytný pro kohokoli ve vedoucí nebo řídicí funkci, který může uplatnit tyto znalosti mikrobiologie v celém potravinovém řetězci.

Sídlo společnosti: Leatherhead Food International, Junction 9 Anticlockwise, London.
http://www.foodsafetytoday.com/

Pozn: Kurzovné lze platit i v euro.