Bezpečnost potravin

Nově se budou prověřovat negativní reakce na aspartam

Vydáno: 24. 6. 2009
Autor:

Ačkoliv bezpečnost aspartamu byla potvrzena, v Británii zahajují studii zaměřenou výhradně na osoby uvádějící negativní reakce na toto sladidlo.

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA) zahajuje novou studii zaměřenou na aspartam. Výzkumníci se budou zaměřovat na osoby, které uvádějí negativní reakce na toto umělé sladidlo, např. bolest hlavy, žaludeční nevolnost.
Podle vedoucího vědeckého týmu se studie nebude zabývat prokazováním bezpečnosti (nezávadnosti) aspartamu, ta již byla stanovena. Názorem FSA je, že konzumace aspartamu je bezpečná a není zapotřebí měnit současné používání aspartamu. Některé osoby však na aspartam reagují negativně, a proto se vědci v FSA domnívají, že je důležité získat více informací o tom, proč k tomu dochází.
Pilotní studie bude zahájena v červenci 2009. Měla by poskytnout informace, na základě kterých se rozhodne, zda se následně provede větší studie na evropské úrovni. FSA předpokládá, že pilotní studie potrvá 18 měsíců. V současné době se provádí výběr dobrovolníků pro studii. Zájemci o účast ve studii se mohou registrovat na aspartam@foodstandards.gsi.gov.uk, kde získají další informace.
FSA předpokládá, že výsledky studie budou uveřejněny počátkem roku 2011.
 
Aspartam je intenzivní sladidlo, které je asi 200krát sladší než cukr. Někdy se uvádí pod svým původním obchodním názvem Nutrasweet. Aspartam je přídatná látka (aditivum), které byl přiřazen identifikační kód “E951”.
 
Zdroj: FSA