Bezpečnost potravin

Nové prověřování bezpečnosti aspartamu

Vydáno: 17. 7. 2005
Autor:

Na základě nových zjištění o aspartamu zahájí Evropský úřad pro bezpečnost potravin nové prověřování bezpečnosti tohoto sladidla.

Ve středisku pro výzkum rakoviny Evropské nadace pro onkologii a environmentální vědy “B. Ramazzini” v italské Boloni provedli novou studii zaměřenou na sladidlo aspartam. Výsledky studie karcinogenity aspartamu na krysách byly uveřejněny 14. července 2005 na tiskové konferenci v Boloni. Diskusi o aspartamu zahájil s příslušnými vědci v Boloni Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromatizující látky, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (EFSA–AFC) bude hodnotit tyto nové výsledky z Boloně v kontextu dřívějších údajů z vyhodnocování bezpečnosti aspartamu. Dosud nejsou k dispozici veškeré údaje, aby mohl být tento proces odstartován. Předpokládá se, že hodnocení EFSA bude trvat několik měsíců, než dojde AFC panel k závěrům. EFSA požádal odbornou veřejnost, aby mu byly poskytnuty jakékoliv údaje z výzkumu aspartamu, které by panel zahrnul do svého posuzování bezpečnosti tohoto sladidla.

 

Aspartam byl schválen pro použití do potravin a jako stolní sladidlo v mnoha zemích na celém světě. Jeho historie je však rozporuplná. O bezpečnosti aspartamu se od jeho schválení diskutovalo v běžném tisku i mezi vědci, přičemž se posuzovala nejenom bezpečnost samotného aspartamu, ale i produktů jeho rozkladu: aspartové kyseliny, fenylalaninu a metanolu. Aspartam prošel rozsáhlým vyšetřováním v klinických a laboratorních pokusech, prováděly se studie příjmu aspartamu a monitorovaly se nežádoucí účinky na zdraví po uvedení aspartamu na trh. Na základě dostupných informací se až dosud aspartam považoval za bezpečný.

 

Používání aspartamu v EU povolilo nejprve několik členských států v 80. letech. Po vyhodnocení bezpečnosti v roce 1984, 1987 a 1988 Vědeckým výborem pro potravin (SCF) Evropské komise došlo v roce 1994 k harmonizaci evropské legislativy týkající se jeho používání. SCF provedl další hodnocení všech původních a nejnovějších údajů o aspartamu v roce 2002. Braly se do úvahy jak publikované, tak nepublikované údaje včetně všech informací o genotoxicitě a karcinogenitě u zvířat a u člověka. SCF opětovně potvrdil dříve stanovenou hodnotu ADI (akceptovatelného denního příjmu) pro aspartam.

 

Dne 14. července 2005 Evropská nadace pro onkologii a environmentální vědy “B. Ramazzini” v Boloni poskytla veřejnosti nové výsledky studie karcinogenity sladidla aspartam. První výsledky naznačují, že aspartam, pokud se podával krysám po celý život, indukoval zvýšení lymfomů (zhoubné onemocnění mízních uzlin) a leukémií (zhoubné krevní onemocnění, při němž dochází v kostní dřeni k bujení a hromadění některých bílých krvinek). Nástin nových zjištění byl prezentován malé skupině z vedení a vědeckých pracovníků EFSA již v červnu 2005. Poté, co AFC panel obdrží veškeré informace (včetně úplných patologických zpráv), zahájí vlastní hodnocení.

 

V současné době EFSA nepovažuje za vhodné přistoupit k jakékoliv změně doporučení pro spotřebitele. Výsledky hodnocení bezpečnosti aspartamu budou sděleny veřejnosti i odborníkům běžným postupem.

 

CIAA