Bezpečnost potravin

Nové předpisy EU o označování vína

Vydáno: 16. 3. 2003
Autor:

Evropská komise vydala v r. 2002 nové předpisy, v důsledku kterých budou pro všechny kategorie vín i výrobků z vín, platit stejná pravidla.

Evropská komise vydala v r. 2002 nové předpisy týkající se označování vína, v důsledku kterých budou pro všechny kategorie vín i výrobků z vín, včetně vín z třetích zemí, platit stejná pravidla. Kromě obvyklých závazných údajů jako obsah alkoholu nebo jméno plnírny se tím regulují dobrovolně uváděné údaje jako výrobní metody, tradiční názvy, označení stáří nebo ročníku.
Na obalu musí být uvedeny následující údaje:
– obchodní název,
– objem,
– obsah alkoholu,
– číslo šarže,
– jméno plnírny, dodavatele a/nebo dovozce
Některé další údaje jsou povoleny pro všechna vína: typ výrobku (suché), barva kromě obvyklého rozlišení červené/růžové/bílé. Pro vína s přívlastkem jsou povoleny poukazy na ročník, odrůdu, získané ceny, výrobní postupy, tradiční názvy, údaj o stáří, místo plnírny. Pro některé další údaje (např. druh výrobku) jsou v rámci EU i pro dovoz stanovena jednotná pravidla, zatímco pravidla pro jiné údaje jsou ponechána v pravomoci členských států nebo třetích zemí.
Další údaje kromě povinných a dobrovolných jsou přípustné jen za předpokladu, že nejsou pro spotřebitele matoucí.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 12, 498–499