Bezpečnost potravin

Nové pravidlo 2 % pro trans-mastné kyseliny

Vydáno: 5. 5. 2003
Autor:

Dánsko zavádí regulaci TMK. Od 1. června 2003 nesmí být na trh v Dánsku dodávány oleje a tuky s obsahem TMK přesahujícím 2 %.

Od začátku června 2003 zavede Dánsko jako první země na světě omezení používat průmyslově vyráběné trans-mastné kyseliny (TMK). K tomuto kroku přistupuje poté, co, na základě důkladného zhodnocení dosavadních znalostí, došli odborníci k závěru, že TMK mají škodlivý vliv na zdraví.
Dánský výbor pro výživu (Danish Nutrition Council) po řadu let zhodnocoval všechny dostupné informace o potenciálně škodlivých účincích TMK. O TMK se předpokládá, že mají vliv na vývoj kardiovaskulárních onemocnění, dále ovlivňují porodní váhu dítěte, podílejí se na vývoji geriatrického diabetu (diabetu typu 2).
S ohledem na tato zjištění Dánsko považuje za nezbytné zavést opatření na regulaci obsahu TMK v potravinách a doufá, že také EU zavede v brzké době limit na TMK v potravinách.
Od 1. června 2003 nesmí být na trh v Dánsku dodávány oleje a tuky s obsahem TMK přesahujícím 2 %. Od 31.prosince 2003 se toto omezení bude aplikovat také na oleje a tuky ve zpracovaných výrobcích. Nový limit pro TMK se bude týkat dánských výrobků i výrobků vyráběných v zahraničí.
Dánsko je dosud jedinou zemí EU, která zavádí takováto opatření. Vzhledem k tomu, že se příjem TMK v Evropě za posledních deset let podstatně snížil, je otázkou, zda se k regulaci TMK na úrovni celé EU přistoupí. V potravinářském průmyslu se nyní diskutuje o technických problémech odstranění nebo nahrazení TMK v potravinářských přísadách a potravinách.

foodnavigator.com