Bezpečnost potravin

Nové poznatky o bio

Vydáno: 8. 4. 2009
Autor:

Výzkum společnosti GfK.

Kvalitativní studie společnosti INCOMA Research, člena GfK Group, zaměřená na změny v nákupním chování českých zákazníků, kteří nakupují biopotraviny, přírodní kontrolovanou kosmetiku, eko drogerii, bio oblečení a výrobky fair trade , popírá vnímání bio výrobků jako jakési další tržní bubliny. Naopak, potvrdila platnost argumentů podporujících důvěru a perspektivnost v tomto odvětví.  
Jak potvrzují průběžné výsledky z jiné studie popisující nákupní chování v současném období ekonomické recese, zhruba ¾ obyvatel ČR již šetří na výdajích, většina z nich zatím preventivně. (Zbytek utrácí, jako předtím.) Jednou z položek rozpočtu, která bývá redukována domácnostmi nejdříve, představuje jídlo. Ceny biopotravin se navíc pohybují ve vyšší hladině, než ty běžné. To jsou bezesporu důvody, proč výrobci, dodavatelé a obchodníci v oblasti BIO zpozorněli. Studie ukázala, že od nákupu biopotravin apod. většina zákazníků z cílové skupiny nehodlá ustoupit v rámci preventivního šetření, k tomu by je mohla donutit jedině ztráta příjmů.

Výhodou kvalitativní studie je možnost zjistit do hloubky důvody zkoumaných jevů, a tak nyní můžeme říci, že hlavním důvodem preference bio výrobků je silná vazba mezi jejich vnímanou hodnotou (kvalita, nutriční hodnota, přísné požadavky na čistotu reprezentovanou zákazem umělých chemických prostředků při výrobě a zpracování) a lidským zdravím. Zdraví představuje pro cílovou skupinu významnou osobní hodnotu, k tomu ovšem přistupuje aktivní vztah k ochraně zdraví, včetně vyhledávání informací o výživě a celkový životní styl – to všechno je podstatné. Osobní postoje, vytvořené na těchto základech představují silnou motivaci samy o sobě.

Pro jistou část zákazníků je důležité být v souladu s trendem a je zjevné, že v oblasti bio takový trend pomáhá, protože s bio výrobky se tak seznamují i lidé, kteří přímo nerezonují s rebelující ideologií, která kdysi stála u formování alternativního životního stylu, reprezentovaného mj. způsobem výživy. Někteří z nich totiž objevují „původní" chuti potravin vyráběných tradičními postupy, označují je za lahodné a tím prolamují bariéru založenou na mýtu, že zdravé rovná se přinejmenším málo chutné. Chuť jako podstatný smyslový vjem u biopotravin a podobně užitné vlastnosti u ostatních bio výrobků představují druhý nejsilnější motiv při jejich nákupu. Pokud nám něco chutná, není těžké si na to zvyknout, ať už jsme se s tím seznámili jakkoli.

Pozitivní smyslové pocity se spojují s pocitem uspokojení z péče o vlastní zdraví (případně o zdraví dětí a rodiny vůbec), což dohromady tvoří základ motivační struktury pro nákup biopotravin a dalších bio výrobků. Proto cílová skupina kupuje tyto relativně dražší výrobky i v době, kdy celkově šetří.

Na výše uvedené motivy navazuje uspokojení z osobního podílu na šetrném přístupu k životnímu prostředí, protože ekologické zemědělství se prezentuje jako bez využívání herbicidů, pesticidů, umělých hnojiv apod. Někteří lidé také preferují výrobky místního původu, protože je spojují s menší mírou znečištění z dopravy. A zejména mladší lidé demonstrují svůj přístup nákupem některých výrobků s označením fair trade. Tuto trojici důvodů můžeme považovat za méně důležitou z hlediska většiny, pro jednotlivce však může znamenat i silný osobní motiv. V souhrnu to všechno představuje důvody, o které se opírá pozitivní prognóza trhu s bio výrobky.

Zdroj: Tisková informace společnosti INCOMA Research, člen GfK Group