Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2006

Vydáno: 11. 10. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
 
Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu
Rozhodnutí 2006/590/ES, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES a 2001/812/ES, pokud jde o veterinární kontroly produktů ze třetích zemí
OJ L 240, 02.09.2006, s.11
Rozhodnutí 2006/591/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 240, 02.09.2006, s.15
Rozhodnutí 2006/633/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 258, 21.09.2006, s.7
Rozhodnutí 2006/645/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/723/ES a 2005/873/ES o finančním příspěvku Společenství na programy eradikace a sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) v členských státech pro rok 2006
OJ L 263, 23.09.2006, s.14
Rozhodnutí 2006/650/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 27.09.2006, s.45
Nařízení 1451/2006/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fluazuron, dusitan sodný a peforelin 
OJ L 271, 30.09.2006, s.37
 
Opatření u potravin rostlinného původu
Rozhodnutí 2006/589/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení aviglycinu HCl, mandipropamidu a meptyldinokapu do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 240, 02.09.2006, s.9
Směrnice 2006/75/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dimoxystrobinu 
OJ L 248, 12.09.2006, s.3
Směrnice 2006/76/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o specifikaci účinné látky chlorthalonil 
OJ L 263, 23.09.2006, s.9
 
krmiva
Nařízení 1443/2006/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o povolení kokcidiostatika na deset let 
OJ L 271, 30.09.2006, s.12
Nařízení 1444/2006/ES o povolení Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako doplňkové látky v krmivech 
OJ L 271, 30.09.2006, s.19
Nařízení 1445/2006/ES, kterým se mění nařízení 1200/2005/ES, pokud jde o povolení doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležející do skupiny mikroorganismů 
OJ L 271, 30.09.2006, s.22
Nařízení 1446/2006/ES o povolení přípravku Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako doplňkové látky v krmivech 
OJ L 271, 30.09.2006, s.25
Nařízení 1447/2006/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech 
OJ L 271, 30.09.2006, s.28
Směrnice 2006/77/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy organochlorových sloučenin v krmivech
OJ L 271, 30.09.2006, s.53
 
GMO a „Novel Foods“
Rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže
OJ L 144, 07.09.2006, s.27
 
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1301/2006/ES, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí
OJ L 238, 01.09.2006, s.13
 
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2006/615/ES, kterým se uděluje dočasné schválení systémů identifikace a evidence ovcí a koz ve Spojeném království v souladu s nařízením 21/2004/ES
OJ L 252, 15.09.2006, s.28
Nařízení 1319/2006/ES o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí
OJ L 243, 06.09.2006, s.3
 
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1417/2006/ES, kterým se mění nařízení 1898/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
OJ L 267, 27.09.2006, s.34
 
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1416/2006/ES, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro čl. 7 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem týkající se ochrany označení původu z USA ve Společenství
OJ L 267, 27.09.2006, s.22
 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 9. do 30. 9. 2006