Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2003

Vydáno: 3. 10. 2003
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení Komise ES č. 1666/2003 z 22. 9. opravující nařízení 1555/96 týkající se objemu citronů, stolních hroznů, hrušek, meruněk, broskví/nektarinek a sliv, pro které se spouštějí dodatečné daně.
OJ L 235, 23.09.2003, s. 8

OBECNÉ
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1642/2003 z 22. července 2003, kterým se mění nařízení178/2002, stanovující obecné principy a požadavky potravinového práva, zřizující Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a stanovující postupy v záležitostech bezpečnosti potravin.
OJ L 245, 29.09.2003, s.4
Nařízení Komise ES č. 1647/2003 z 18. 6. 2003, kterým se mění nařízení 2309/93 stanovující postupy Společenství pro schvalování a dozor nad léčivy pro humánní i veterinární použití a zřizující Evropský úřad pro posuzování léčiv.
OJ L 245, 29.09.2003, s.19

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 97/03/COL z 19.6. 2003 o koordinovaném monitorovacím programu pro rok 2003 pro zajištění souladu s maximálními úrovněmi reziduí pesticidů v obilovinách a některých dalších produktech rostlinného původu.
OJ L 227, 11.09.2003, s.45
Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 98/03/COL ze dne 19. června 2003 o koordinovaném programu pro úřední kontrolu potravin pro rok 2003.
OJ L 227, 11.09.2003, s.45

HYGIENA
Rozhodnutí Komise EU č. [2003/658] z 17. 9. 2003, kterým se mění rozhodnutí. [93/402] týkající se dovozu čerstvého  masa z Argentiny.
OJ L 232, 18.09.2003, s.59

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí Komise EU č. [2003/653] z 2. 9. 2003 týkající se národních ppatření zakazujících použití GMO v Horním Rakousku, notifikováno Rakouskou republikou v souladu s článkem 95(5) Smlouvy ES.
OJ L 230, 16.09.2003, s.34

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení Komise ES č. 1688/2003 z 25. 9. 2003 odvolávající některá nařízení ze sektoru chmele, tabáku, vína, skopového a kozího masa.
OJ L 240, 26.09.2003, s.11

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení Komise ES č. 1687/2003 z 25. 9. 2003 schvalující okyselování hroznových moštů a vín produkovaných v produkčních zónách A a B ve vinařském roce 2003/04.
OJ L 240, 26.09.2003, s.10
Nařízení Komise ES č. 1688/2003 z 25. 9. 2003 odvolávající některá nařízení ze sektoru chmele, tabáku, vína, skopového a kozího masa.
OJ L 240, 26.09.2003, s. 11
Nařízení Komise ES č. 1710/2003 z 26. 9. 2003, kterým se mění nařízení 1623/2000 stanovující podrobná pravidla pro zavedení nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem z hlediska tržního mechanismu.
OJ L 243, 27.09.2003, s.98

TABÁK
Nařízení Komise ES č. 1688/2003 z 25. 9. 2003 odvolávající některá nařízení ze sektoru chmele, tabáku, vína, skopového a kozího masa.
OJ L 240, 26.09.2003, s. 11

KOSMETIKA
Směrnice Komise ES č. 2003/80 z 5. 9. 2003, kterou se zavádí symbol udávající trvanlivost kosmetických výrobků v příloze VIIIa ke směrnici Rady 76/768.
OJ L 224, 06.09.2003, s. 27
Směrnice Komise ES č. 2003/83 z 24. 9. 2003 upravující v souladu s technickým pokrokem přílohy II, III a VI směrnice 76/768 o kosmetických výrobcích.
OJ L 238, 25.09.2003, s.23

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 9. do 30. 9. 2003