Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2003

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

Výběr potravinářských předpisů z Věstníku EU.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení Komise ES č. 1392/2003 z 4. 8 2003, kterým se mění nařízení 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky.
OJ L 197, 05.08.2003, s. 3
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/581] z 1. 8 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením.
OJ L 197, 05.08.2003, s. 35
Nařízení Komise ES č. 1429/2003 z 11. 8. 2003, kterým se mění nařízení 2090/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 386/90, pokud jde o fyzické kontroly prováděné při vývozu zemědělských produktů, které mají nárok na náhrady.
OJ L 203, 12.08.2003, s. 13
Nařízení Komise ES č. 1431/2003 z 11. 8. 2003, kterým se mění nařízení 1501/95, pokud jde o podmínky pro výplatu vývozních náhrad pro výrobky z obilovin.
OJ L 203, 12.08.2003, s. 16
Nařízení Komise ES č. 1440/2003 z 12. 8. 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradě pro použití ve třetích zemí v odvětví paliv.
OJ L 204, 13.08.2003, s. 32
Nařízení Komise ES č. 1458/2003 z 18. 8. 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa.
OJ L 208, 19,08.2003, s. 3
Nařízení Komise ES č. 1460/2003 z 18. 8. 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 až 2005/2006 stanovují prováděcí pravidla k nařízení 1260/2001, pokud jde o předpokládané maximální požadované dodávky surového cukru do rafinérií.
OJ L 208, 19.08.2003, s.12
Nařízení Komise ES č. 1464/2003 z 19. 8. 2003, kterým se stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena producentům sušených švestek a výše produkční podpory pro sušené švestky pro hospodářský rok 2003/2004.
OJ L 210, 20.08.2003, s.3
Nařízení Komise ES č. 1472/2003 z 20. 8. 2003 o otevření a správě tarifních kvót Společenství pro hroznovou šťávu a mošt pro tržní rok 2003/2004.
OJ L 211, 21.08.2003, s.10
Nařízení Komise ES č. 1473/2003 z 20. 8. 2003, kterým se mění nařízení 2342/1999 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 1254/1999 o společné organizaci trhu.
OJ L 211, 21.08.2003, s.12
Nařízení Komise ES č. 1487/2003 z 22. 8. 2003, kterým se mění nařízení 1555/96 týkající se spouštěcích hladin pro dodatečné daně na jablka.
OJ L 213, 23.08.2003, s.7
Nařízení Komise ES č. 1503/2003 z 27. 8. 2003 udělující výjimku z nařízení 2342/1999 a 2529/2001 ohledně poplatků v sektoru hovězího a telecího masa a v sektoru ovčího a kozího masa.
OJ L 216, 28.08.2003, s.23
Nařízení Komise ES č. 1518/2003 z 28. 8. 2003 stanovující podrobná pravidla pro zavedení systému exportních licencí v sektoru vepřového masa.
OJ L 217, 29.08.2003, s.35
Nařízení Komise ES č. 1535/2003 z 29. 8. 2003 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 2201/96 týkajícího se schématu příplatků za výrobky z ovoce a zeleniny.
OJ L 218, 30.08.2003, s.14

ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ PRAXE – všeobecně
Směrnice Komise ES č. 2003/78 z 11. 8. 2003, kterou se stanovují metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu úrovní patulinu v potravinách.
OJ L 203, 12.08.2003, s.40

HYGIENA
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/571] z 31. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/283 a 2000/585, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany a Svazijska.
OJ L 194, 01.08.2003, s. 79
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/572] z 31. 7. 2003, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2003/67, pokud jde o ochranná opatření proti Newcastleské chorobě v USA.
OJ L 194, 01.08.2003, s. 87
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/573] z 31. 7. 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/85 o dovozu čerstvého drůbežího masa a rozhodnutí 2000/609 o hygienických podmínkách pro dovoz čerstvého masa ptáků-běžců z Botswany.
OJ L 194, 01.08.2003, s. 89
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/576] z 1. 8. 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny.
OJ L 196, 02.08.2003, s.43
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/580] z 4. 8. 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/49, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/356 a kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz arašídů a některých výrobků z arašídů pocházejících nebo dovezených z Egypta.
OJ L 197, 05.08.2003, s.31
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/602] z 12. 8. 2003, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/75, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz anýzu ze třetích zemí.
OJ L 204, 13.08.2003, s.60

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení Komise ES č. 1425/2003 z 11. 8 2003, kterým se mění nařízení 466/2001, pokud jde o patulin.
OJ L 203, 12.08.2003, s.1
Doporučení Komise ES č. [2003/598] z 11. 8 2003 o prevenci a snižování kontaminace patulinem u jablečných šťáv a jablečných přísad v jiných nápojích.
OJ L 203, 12.08.2003, s.54

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení Komise ES č. 1428/2003 z 11. 8. 2003 doplňující přílohu nařízení 2400/96 o zapsání určitých názvů do Registru chráněných geografických údajů podle nařízení 2081/92 („Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias“).
OJ L 203, 12.08.2003, s.7
Nařízení Komise ES č. 1490/2003 z 25. 8. 2003, kterým se mění Příloha I nařízení 2377/90 stanovující postup Společenství týkající se stanovení maximálního limitu reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 214, 26.08.2003, s.3

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení Komise ES č. 1465/2003 z 19. 8. 2003, kterým se mění nařízení 1508/2001, kterým se stanovují obchodní normy pro cibuli.
OJ L 210, 20.08.2003, s.4
Nařízení Komise ES č. 1466/2003 z 19. 8. 2003, kterým se stanovují obchodní normy pro artičoky a kterým se mění nařízení 963/98.
OJ L 210, 20.08.2003, s.6

CUKR, MED, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení Komise ES č. 1387/2003 z 1. 8. 2003, kterým se mění nařízení 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení 1221/97, kterým se stanovují všeobecná pravidla pro uplatňování opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh.
OJ L 196, 02.08.2003, s.22

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení Komise ES č. 1410/2003 z 7. 8. 2003, kterým se mění nařízení 1622/2000, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a o kodexu enologických praktik a postupů Společenství.
OJ L 201, 08.08.2003, s. 9
Nařízení Komise ES č. 1411/2003 z 7. 8. 2003, kterým se mění nařízení 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy.
OJ L 201, 08.08.2003, s.12
Nařízení Komise ES č. 1422/2003 z 8. 8. 2003, kterým se opravuje nařízení 1175/2003, kterým se mění nařízení 883/2001 a 2805/95, kterými se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty a stanovení vývozních náhrad v odvětví vína.
OJ L 202, 09.08.2003, s.7

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 8. do 31. 8. 2003