Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2005

Vydáno: 5. 1. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/854/ES], kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku
OJ L 316, 02.12.2005, s.17
Nařízení 1974/2005/ES, kterým se mění přílohy X a XI nařízení 999/2001/ES, pokud jde o národní referenční laboratoře a specifikovaný rizikový materiál
OJ L 317, 03.12.2005, s.4
Nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny
OJ L 338, 22.12.2005, s.1
Nařízení 2075/2005/ES, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
OJ L 338, 22.12.2005, s.60
Nařízení 2076/2005/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES a kterým se mění nařízení 853/2004/ES a 854/2004/ES
OJ L 338, 22.12.2005, s.83

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení 1980/2005/ES, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny stopových prvků, a doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny pojiv a protispékavých látek
OJ L 318, 06.12.2005, s.3
Směrnice 2005/86/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor
OJ L 318, 06.12.2005, s.16
Směrnice 2005/87/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium
OJ L 318, 06.12.2005, s.19
Rozhodnutí [2005/873/ES], kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), a prevence zoonóz předložené členskými státy pro rok 2006
OJ L 322, 09.12.2005, s.21
Nařízení 2036/2005/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
OJ L 328, 15.12.2005, s.13
Nařízení 2037/2005/ES, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik
OJ L 328, 15.12.2005, s.21

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 2107/2005/ES, kterým se mění nařízení 174/1999/ES, 2771/1999/ES, 2707/2000/ES, 214/2001/ES a 1898/2005/ES v odvětví mléka
OJ L 337, 22.12.2005, s.20

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2079/2005/ES, kterým se mění nařízení 883/2001/ES, nařízení 1037/2001/ES a nařízení 2303/2003/ES týkající se prodloužení určitých odchylek vztahujících se k osvědčování vín, označování vín a enologickým postupům
OJ L 333, 20.12.2005, s.6
Nařízení 2165/2005/ES, kterým se mění nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem
OJ L 345, 28.12.2005, s.1

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Doporučení [2005/925/ES] o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2006 dle směrnice 95/53/ES
OJ L 337, 22.12.2005, s.51

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 12. do 31. 12. 2005