Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2006

Vydáno: 2. 6. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

Hygiena, bezpečnost, kontrola, monitoring

Směrnice 2006/45/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS týkající se specifikace účinné látky propoxykarbazonu 

OJ L 130, 18.05.2006, s.27

 

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu

Rozhodnutí [2006/321/ES], kterým se mění rozhodnutí [2005/710/ES], [2005/733/ES] a [2005/758/ES], pokud jde o prodloužení jejich doby použitelnosti pro některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku, Turecku a Chorvatsku

OJ L 118, 03.05.2006, s.18

Rozhodnutí [2006/327/ES], kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o prodloužení uplatňování ochranných opatření souvisejících s klasickým morem prasat v některých členských státech

OJ L 120, 05.05.2006, s.24

Rozhodnutí [2006/328/ES], kterým se mění rozhodnutí [2006/274/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu

OJ L 120, 05.05.2006, s.25

Rozhodnutí [2006/330/ES] o změně rozhodnutí [2005/432/ES], kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí [97/41/ES], [97/221/ES]a [97/222/ES]

OJ L 121, 06.05.2006, s.43

Rozhodnutí [2006/354], kterým se podruhé mění rozhodnutí [2005/648/ES]o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku

OJ L 132, 19.05.2006, s.34

 

Krmiva

Nařízení 773/2006/ES o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech 

OJ L 135, 23.05.2006, s.3

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 59/05/COL o koordinovaném kontrolním programu v oblasti výživy zvířat na rok 2005

OJ L 137, 25.05.2006, s.19

 

kONTAMINANTY

Rozhodnutí [2006/347/ES], [2006348/ES], [2006/349/ES] o vnitrostátních předpisech oznámených Švédským královstvím, Finskem a Rakouskem podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech

OJ L 129, 17.05.2006, s. 19, 25, 31

 

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Nařízení 780/2006/ES, kterým se mění příloha VI nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

OJ L 137, 25.05.2006, s.9

 

GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN a POTRAVINY A složky nového typu

Rozhodnutí [2006/335/ES], kterým se podle směrnice 2002/53/ES Polská republika opravňuje na svém území zakázat použití šestnácti geneticky modifikovaných odrůd kukuřice s genetickou modifikací MON 810 uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin

OJ L 124, 11.05.2006, s. 26

Rozhodnutí [2006/338/ES], kterým se podle směrnice /53/ES Polské republice povoluje zakázat na svém území použití některých odrůd kukuřice zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin

OJ L 125, 12.05.2006, s. 31

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 5. do 31. 5. 2006