Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2005

Vydáno: 2. 5. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

Výběr nadále nezahrnuje problematiku licencí, dovozu vývozu, cel, odvodů, cen, jednotkových cen pro určení celní hodnoty, náhrad, podpor, intervencí apod vzhledem k jejich značnému počtu a častým změnám. Lze je najít v Úředním věstníku ES (viz výše).

OJ L 88, 07.04.2005, s.3

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/271/ES], kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některé podniky v odvětví ryb, masa a mléka v Polsku
OJ L 86, 05.04.2005, s.13
Nařízení 580/2005/ES, kterým se mění nařízení 206/2005/ES o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
OJ L 97, 15.04.2005, s.34
Nařízení 627/2005/ES, kterým se zrušuje nařízení 206/2005/ES, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
OJ L 104, 23.04.2005, s.4

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Nařízení 521/2005/ES o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
OJ L 84, 02.04.2005, s.3
Nařízení 600/2005/ES, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech
OJ L 99, 19.04.2005, s.5

 

Materiály a předměty ve styku s potravinami

Směrnice 2005/31/ES, kterou se mění směrnice 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami

OJ L 110, 30.06.2005, s.36

 

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/317/ES] o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu Bt10
OJ L 101, 21.04.2005, s.14

 

Komoditní předpisy

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 616/2005/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 103, 22.04.2005, s.15

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 4. do 30. 4. 2005