Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2005

Vydáno: 3. 8. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na červencových stránkách Official Journal EC.

 

 horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení 1091/2005/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel.

OJ L 182, 13.07.2005, s. 3

Rozhodnutí [2005/496/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/757/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Madagaskaru, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

OJ L 183, 14.07.2005, s.84

Rozhodnutí [2005/497/ES], kterým se mění rozhodnutí [2002/472/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky.

OJ L 183, 14.07.2005, s. 88

Rozhodnutí [2005/498/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Alžírska.

OJ L 183, 14.07.2005, s. 92

Rozhodnutí [2005/499/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Baham.

OJ L 183, 14.07.2005, s.99

Rozhodnutí [2005/500/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Grenady.

OJ L 183, 14.07.2005, s. 104

Rozhodnutí [2005/501/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/296/ES], kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Alžírsko, Bahamy a Grenadu.

OJ L 183, 14.07.2005, s. 104

Rozhodnutí [2005/505/ES], kterým se mění rozhodnutí [96/355/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

OJ L 184, 15.07.2005, s.64

Rozhodnutí [2005/506/ES], kterým se mění rozhodnutí [1999/120/ES], pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Albánii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva.

OJ L 184, 15.07.2005, s. 68

Rozhodnutí [2005/514/ES], kterým se mění rozhodnutí [96/609/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Pobřeží slonoviny, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

OJ L 187 19.07.2005, s. 25

Rozhodnutí [2005/572/ES], kterým se mění rozhodnutí [2000/86/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/368/ES, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

OJ L 193, 23.07.2005, s. 37

Rozhodnutí [2005/573/ES], kterým se mění rozhodnutí [2002/994/ES] o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny.

OJ L 193, 23.07.2005, s. 41

Rozhodnutí [2005/578/ES], kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí [2001/822/ES], pokud jde o pravidla původu pro jádra hřebenatek rodu Placopecten magellanicus ze Saint-Pierre a Miquelonu.

OJ L 197, 28.07.2005, s. 31

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Nařízení 1200/2005/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech.

OJ L 195, 27.07.2005, s.6

Nařízení 1206/2005/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech.

OJ L 197, 28.07.2005, s. 12

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Směrnice 2005/46/ES, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu.

OJ L 177, 09,07.2005, s. 35

Nařízení 1148/2005/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/9/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o penethamat.

OJ L 185, 16.07.2005, s. 20

 

GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN a POTRAVINY nového typu

Rozhodnutí [2005/580/ES], kterým se zamítá uvádění betainu na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES.

OJ L 199, 29.07.2005, s. 89

Rozhodnutí [2005/581/ES], kterým se povoluje uvádění isomaltulosy na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES.

OJ L 199, 29.07.2005, s. 90

 

Komoditní předpisy

DRůBEŽ A VEJCE

Nařízení 1039/2005/ES, kterým se mění nařízení 1907/90/EHS, pokud jde o značení vajec.

OJ L 172, 05.07.2005, s. 1

 

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH

Nařízení 1050/2005/ES, kterým se mění nařízení 2377/1999/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest.

OJ L 173, 06.07.2005, s. 3

Nařízení 1051/2005/ES, kterým se mění nařízení 1622/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2201/96/ES, pokud jde o režim skladování nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků.

OJ L 173, 06.07.2005, s. 5

Nařízení 1238/2005/ES, kterým se mění nařízení 85/2004/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka.

OJ L 200, 30.07.2005, s. 22

 

CEREÁLIE A CEREÁLNÍ VÝROBKY

Nařízení 1068/2005/ES, kterým se mění nařízení 824/2000/ES, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.

OJ L 174, 07.07.2005, s. 65

 

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 1163/2005/ES, kterým se mění nařízení 1622/2000/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření.

OJ L 188, 20.07.2005, s. 3

Nařízení 1188/2005/ES, kterým se mění nařízení 761/2005/ES, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení 1493/1999/ES pro některá vína ve Francii.

OJ L 193, 23.07.2005, s. 24

Nařízení 1219/2005/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu.

OJ L 199, 29.07.2005, s. 45

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 7. do 31. 7. 2005