Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2003

Vydáno: 6. 7. 2003
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení Komise ES č. 1105/2003 z 26. 5. 2003, kterým se mění nařízení 1260/1999 stanovující všeobecná opatření týkající se strukturálních fondů.
OJ L 158, 27.06.2003, s.3
Nařízení Komise ES č. 1146/2003 z 27. 6. 2003 otevírající a zavádějící udělování dovozních tarifních kvót pro zmrazené hovězí určené ke zpracování (1. července 2003 až 30. června 2004).
OJ L 160, 28.06.2003, s.59
Nařízení Komise ES č. 1048/2003 z 16. 6. 2003, kterým se mění nařízení 1255/96 dočasně pozastavující autonomní společné celní tarify na některé průmyslové, zemědělské a rybné produkty.
OJ L 161, 30.06.2003, s.1

HYGIENA
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/394] z 23. 5. 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/677 týkající se programů pro dozor nad zoonotickou salmonelou.
OJ L 136, 04.06.2003, s.8
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/450] z 18. 6. 2003 uznávající opatření České republiky na potlačení Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. jako ekvivalentní s opatřeními Společenství.
OJ L 151, 19.06.2003, s.42
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/460] z 20. 6. 2003 o naléhavých opatřeních týkajících se pálivých čili papriček a výrobků z nich.
OJ L 154, 21.06.2003, s.114

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení Komise ES č. 1029/2003 z 16. 6. 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90 stanovující postup Společenství pro určení maximálních limitů reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 149, 17.06.2003, s.15
Směrnice Komise ES č. 2003/62 z 20. 6. 2003, kterým se mění směrnice 86/362 a 90/642/EEC ohledně maximálních limitů reziduí hexaconazolu, clofentezinu, myclobutanylu and prochlorazu.
OJ L 154, 21.06.2003, s.70
Směrnice Komise ES č. 2003/60 z 18. 6. 2003, kterou se mění přílohy směrnic 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC a 90/642/EEC ohledně stanovení maximálních hladin určitých reziduí pesticidů na obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny.
OJ L 155, 24.06.2003, s.15

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/393] z 22. 5. 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/728 určující používání a roční poplatky za eko-značku Společenství.
OJ L 135, 03.06.2003, s.31

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/426] z 5. 6. 2003, kterým se povoluje uvádět na trh „noni juice“ (šťáva z Morinda citrifolia L.) jako novou potravinovou složku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 258/97.
OJ L 144, 12.06.2003, s.12
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/427]  z 5. 6. 2003, kterým se povoluje uvádět na trh olej bohatý na DHA (kyselina docosahexaenová) z řasy Schizochytrium sp. jako novou potravinovou složku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 258/97.
OJ L 144, 12.06.2003, s.13

KRMIVA
Směrnice Komise ES č. 2003/57 z 17. 6. 2003, kterým se mění směrnice 2002/32 o nežádoucích látkách v živočišných krmivech.
OJ L 151 19.06.2003, s.38

KOSMETIKA
Oprava 26. směrnice Komise ES č. 2002/34  o kosmetických výrobcích z 15. 4. 2002 upravující v souladu s technickým vývojem přílohy II, III a VII směrnice 76/748 (OJ L 102, 18.4.2002).
OJ L 151, 19.06.2003, s.44

TABÁK
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/33  z 26. 5. 2003 o harmonizaci zákonů, nařízení a administrativních opatření členských států týkajících se reklamy a sponzorování tabákových výrobků.
OJ L 152, 20.06.2003, s.16

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 6. do 30. 6. 2003