Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2005

Vydáno: 2. 4. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

 

ÚŘEDNÍ KONTROLA

Doporučení [2005/175/ES] týkající se koordinovaného programu úředního dozoru nad potravinami na rok 2005 

OJ L 59, 05.03.2005, s.27

 

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení 416/2005/ES, kterým se mění příloha XI nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům z Japonska 

OJ L 66, 12.03.2005, s.10

Rozhodnutí [2005/218/ES], kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu ze Saúdské Arábie

OJ L 69, 16.03.2005, s.50

Rozhodnutí [2005/219/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/296/ES], kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Saúdskou Arábii

OJ L 69, 16.03.2005, s.55

Rozhodnutí [2005/234/ES], kterým se mění příloha II rozhodnutí [79/542/EHS], pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny

OJ L 72, 18.03.2005, s.35

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Nařízení 358/2005/ES o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech 

OJ L 57, 03.03.20045, s.3

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice 91/414/EHS

OJ L 70, 16.03.2005, s.1

Rozhodnutí [2005/233/ES], kterým se mění rozhodnutí [2004/432/ES] o schválení plánů monitoringu reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES

OJ L 72, 18.03.2005, s.30

 

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Směrnice 2005/20/ES, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

OJ L 70, 16.03.2005, s.17

 

OZNAČOVÁNÍ

Směrnice 2005/26/ES, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES 

OJ L 75, 22.03.2005, s.33

 

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/174/ES], kterým se stanoví prováděcí pokyny doplňující část B přílohy II směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

OJ L 59, 05.03.2005, s.20

 

Komoditní předpisy

 

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH

Nařízení 379/2005/ES, kterým se mění nařízení 1168/1999/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky

OJ L 59, 05.03.2005, s.5

 Nařízení 387/2005/ES, kterým se mění nařízení 831/97/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo

OJ L 62, 09.03.2005, s.5

 

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 355/2005/ES, kterým se mění nařízení 2676/90/ES, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín

OJ L 56, 02.03.2005, s.3

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 3. do 31. 3. 2005