Bezpečnost potravin

Nové potravinářské normy ISO

Vydáno: 3. 4. 2006
Autor:

Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny, publikovaných od dubna 2005 do prosince 2006. Jedná se o dodatek k  Seznamu  norem ISO pro potraviny z r. 2005.

V příloze je uveden dodatek k elektronické verzi příručky „Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny" vydané v r. 2005.

Jsou v něm zahrnuty nové nebo revidované normy ISO, jejich návrhy (ISO/DIS), konečné návrhy (ISO/FDIS), technické opravy (TC), a případně i technická doporučení ISO/TR (Technical Recomendation) nebo  specifikace určené pro zveřejnění ISO/PAS (Publicly Available Specification), které nejsou normami, ale vysvětlivkami a komentářem. Jsou zahrnuty materiály vydané od dubna  do prosince 2006.

 

Příloha : Nové potravinářské normy ISO 

Deutsche Lebensmittel Rdsch.,
   101, 2005, č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
   102, 2006, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
   103, 2007, č. 1, 2, 3
Druhý dodatek se změnami provedenými v r. 2007 najdete zde.