Bezpečnost potravin

Nové posuzování nezávadnosti fytosterolů

Vydáno: 20. 10. 2005
Autor:

Na základě upozornění německých autorit na dvě nové studie požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o opětovné posouzení bezpečnosti fytosterolů/fytostanolů používaných k obohacování potravin.

Posuzováním zdravotního prospěchu fytosterolů se zabýval Vědecký výbor pro potraviny (SCF). V září 2002 vydal SCF stanovisko k dlouhodobým účinkům příjmu zvýšených hladin fytosterolů z četných dietetických zdrojů, přičemž zvláštní pozornost se věnovala vlivům na b-karoten (příloha 1).

 

Základní informace o fytosterolech

 

Při denním příjmu rostlinných sterolů v množství 1–3 g se snižuje hladina LDL-cholesterolu asi o 5–15 % u různých skupin populace. Vyšší příjem fytosterolů (nad 1–3 g/den) se neprojevuje dalším vlivem na hladiny cholesterolu.

Rostlinné steroly a stanoly narušují absorpci karotenoidů. Ostatní vitaminy rozpustné v tuku, např. vitamin E, jsou také ovlivňovány, avšak v menší míře než b-karoten. Zjistilo se, že po jednoroční konzumaci obohaceného margarinu dodávajícího 3 g fytosterolů za den se hladina b-karotenu v krvi snižuje o 33 %. To má vážné důsledky v situacích, kdy jsou kladeny vyšší požadavky na b-karoten jako prekurzor vitaminu A (těhotné a kojící ženy, děti).

Obecně se má za to, že dávky b-karotenu z ovoce a zeleniny ve výši až 10 mg/den vedou k významnému zvýšení koncentrace b-karotenu v séru a mají pozitivní vliv na zdraví. SCF proto doporučuje, aby se při dlouhodobé konzumaci potravin obohacených o fytosteroly přijímaly také ty druhy ovoce a zeleniny, které jsou bohaté na b-karoten a ostatní nutrienty rozpustné v tuku.

Absorpce rostlinných sterolů je mnohem nižší než cholesterolu. V krátkodobých studiích se však prokázalo, že konzumace fytosterolů vede k malému zvýšení (závislému na dávce) jejich koncentrace v plazmě. Velmi vysoké hladiny fytosterolů v plazmě vedou u osob s autosomálně recesivně dědičným onemocněním sitosterolemií, k těžké a předčasné ateroskleróze. Studie, které jsou dosud k dispozici, neposkytují žádný důkaz o škodlivých účincích malého zvýšení koncentrace fytosterolů v plazmě. Je však zapotřebí získat více informací o možných účincích fytosterolů na zdraví člověka při jejich dlouhodobém vyšším příjmu.

 

V dubnu 2005 dostal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) od Evropské komise k posouzení dvě studie týkající se zvýšené konzumace rostlinných sterolů. První studie (Miettinen a kol., 2000) se týkala společného účinku konzumace rostlinných stanolů a léku snižujícího lipidy v krvi (simvastatinu), druhá studie (Sudhop a kol., 2002) se zaměřovala na zvýšené hladiny rostlinných sterolů jako rizikový faktor koronárního onemocnění srdce.

EFSA ve svém vyjádření z června 2005 (příloha 2) došel k závěru, že stanovisko týkající se fytosterolů vydané SCF (září 2002) není zapotřebí v současné době měnit.

 

Pro spotřebitele z toho vyplývá:

* Příjem fytosterolů nad 3 g za den by se měl vyloučit.

* Osoby, které užívají léky na snižování cholesterolu, by měly konzumovat potraviny s přidanými fytosteroly pouze pod dohledem lékaře.

Příloha 1: Stanovisko SCF, září 2002 [pdf ; 265951 bytů]
Příloha 2: Stanovisko EFSA, červen 2005 [pdf ; 120007 bytů]