Bezpečnost potravin

Nové posuzování bezpečnosti potravinářských aditiv: barvivo E 128 nevyhovělo

Vydáno: 13. 7. 2007
Autor: pospisilova

Barvivo E 128 (červeň 2G) se v těle metabolizuje na anilin, který je pro člověka potenciálním karcinogenem.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–AFC) uveřejnil dne 9. července 2007 stanovisko k bezpečnosti potravinářského barviva červeň 2G (E 128). Jde o první vyjádření ze série stanovisek, která bude EFSA vydávat v souvislosti s novým posuzováním bezpečnosti (nezávadnosti) většiny potravinářských aditiv.
Barvivo E 128 je schváleno pro použití v určitých uzenkách (breakfast sausages) a v mletém mase (burger meat). Na základě nového posuzování bezpečnosti došel EFSA-AFC k závěru, že aditivum E 128 může představovat určité zdravotní riziko, neboť se v těle přeměňuje na anilin, který se ve studiích na zvířatech projevuje jako karcinogen.
Na základě nových vědeckých poznatků nelze vyloučit, že karcinogenní potenciál anilinu je dán poškozením genetického materiálu buněk. Vzhledem k tomu, že nelze určit, jaké množství anilinu je pro člověka bezpečné (hodnota ADI byla stažena), dochází panel k závěru, že červeň 2G představuje zdravotní riziko. EFSA o tomto informoval Evropskou komisi. Úplné stanovisko EFSA–AFC bude v brzké době uveřejněno na internetové stránce tohoto vědeckého panelu. Mechanismus působení anilinu na vznik nádorů se bude dále objasňovat.