Bezpečnost potravin

Nové posuzování bezpečnosti hliníku ze stravy

Vydáno: 29. 10. 2006
Autor:

Nadměrnému přijmu jsou vystaveny především děti. Přehodnocení bezpečnosti potravinářských aditiv.

Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) na svém 67. zasedání posuzoval přechodný tolerovatelný týdenní příjem (PTWI) hliníku (ze všech zdrojů včetně potravinářských aditiv) a místo dosavadního PTWI ve výši 7 mg/kg tělesné hmotnosti stanovil nový PTWI 1 mg/kg.

Na základě tohoto stanoviska JECFA požádala Evropská komise, její GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby poskytl vědecké stanovisko k bezpečnosti hliníku přijímaného ze stravy. DG Sanco se obrátilo na zainteresované subjekty, aby byly nápomocny EFSA při tomto posuzování bezpečnosti hliníku.

 

Výtah ze závěrů JECFA k bezpečnosti hliníku

JECFA došel k závěru, že sloučeniny hliníku mají schopnost ovlivňovat reprodukční systém a vývoj nervového systému v dávkách nižších, než jsou dávky, které byly použity pro stanovení PTWI ve výši 7 mg/kg. Bylo proto odsouhlaseno snížit PTWI na 1 mg/kg. Současně bylo konstatováno, že studie, které jsou k dispozici, mají řadu omezení a nejsou dostatečné pro definování vztahů mezi dávkou hliníku a odezvou na ni.

JECFA uvádí, že revidovaná hodnota PTWI bude pravděpodobně u některých populačních skupin značně překročena. Jde zejména o děti, které pravidelně konzumují potraviny s aditivy obsahujícími hliník. JECFA také poznamenává, že velmi vysokou expozici hliníku lze očekávat u kojenců, kteří dostávají kojeneckou stravu na bázi sóji.

 

JECFA odsouhlasil následující postup/úkoly:

* Je zapotřebí získat další údaje o biologické využitelnosti různých potravinářských aditiv obsahujících hliník.

* Pro relevantní sloučeniny hliníku je zapotřebí provést studie vývojové toxicity a multigenerační studie zahrnující posouzení neurobehaviorálních účinků.

* Jsou zapotřebí studie, které by identifikovaly formy hliníku obsaženého v kojenecké stravě na bázi sóji a jejich biologickou využitelnost. To umožní vyhodnotit potenciální riziko pro kojence na sójové výživě.

 

Přehled potravin s přirozeně vysokým obsahem hliníku:

– pečené brambory (se slupkou),

– špenát,

– švestková šťáva,

– čaj.

(Údaje z IPCS, Mezinárodního programu zaměřujícího se na chemickou bezpečnost)  

Přehled potravinářských aditiv s obsahem hliníku

Aditivum

Funkce

E173: hliník

Barvivo

E520: síran hlinitý

Plnidlo

E521: síran sodno-hlinitý

Plnidlo

E522: síran draselno-hlinitý

Regulátor kyselosti, stabilizátor

E523: síran amonno-hlinitý

Plnidlo, stabilizátor

E541: fosforečnan sodno-hlinitý

Regulátor kyselosti, emulgátor

E554: křemičitan sodno-hlinitý

Látka protispékavá

E555: křemičitan draselno-hlinitý

Látka protispékavá

E556: křemičitan vápenato-hlinitý

Látka protispékavá

E559: kaolín

Látka protispékavá

 

Aluminiové laky

Aluminiové laky se vyrábějí absorpcí ve vodě rozpustného potravinářského barviva na hydratovanný oxid hlinitý (alumina), čímž se získá barvivo nerozpustné ve vodě. Potravinářské výrobky se barví buď dispergováním laku ve výrobku nebo vytvářením potahu na výrobku. Schválená barviva ve formě laku jsou např.:

– E110: žluť SY,

– E129: Allura červeň AC,

– E131: Patentní modř V.

Barviva ve formě laků se používají např. při výrobě pečiva, cukrovinek, dezertů a kořenicích přípravků.

 

Další (dietetické) zdroje hliníku

Doplňky stravy (pro dospělé i děti) obsahující hliník a léky obsahující hliník, např. antacidy.

 

Dostupné údaje o příjmu hliníku

Ve Velké Británii provedl Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) řadu studií zaměřujících se na dietetický příjem jednotlivých prvků, včetně hliníku. Je to např.:

Přehled o příjmu kovů a jiných prvků obsažených v doplňcích stravy (prosinec 2005)

Přehled o příjmu řady prvků z kojenecké výživy (září 2003)

Studie mapující příjem 12 prvků v roce 2000 (publikováno: březen 2004)

 

Pozn.: Pro registrované uživatele PK ČR jsou k dispozici dokumenty, které k problematice hliníku vydala Evropská federace výrobců potravin a nápojů (CIAA).

 

PK ČR