Bezpečnost potravin

Nové označování obsahu fytosterolů v potravinách

Vydáno: 24. 7. 2003
Autor:

Informace, které mají být součástí označování výrobků speciálně konstruovaných pro snižování hladiny cholesterolu v krvi.

Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat EK diskutoval na svém zasedání text návrhu týkajícího se označování obsahu fytosterolů v potravinách speciálně vytvořených pro snižování hladiny cholesterolu v krevní plazmě.
Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat rozhodl, že denní příjem více než 3 gramů fytosterolů již  nezvyšuje jejich zdraví prospěšné účinky. Hlavním účelem označování je tedy zajistit, aby spotřebitelé měli dostatečný příjem těchto zdraví prospěšných látek, ale aby se jimi nepředávkovávali.
Podle návrhu by označení výrobku mělo obsahovat následující údaje:
– ve stejné rovině s názvem, pod kterým je potravina prodávána,  umístěný snadno viditelný a čitelný nápis „s přídavkem fytosterolů/fytostanolů“,
– obsah fytosterolů musí být uveden v procentech na 100 gramů nebo 100 ml výrobku,
– označení musí obsahovat informaci, že výrobek je určen pro spotřebitele, kteří chtějí snížit hladinu cholesterolu v krvi,
– že pacienti beroucí léky na snižování cholesterolu mohou výrobek konzumovat pouze na základě lékařského doporučení a pod jeho dohledem,
– že výrobek by měl být konzumován jako součást zdravé diety,
– že příjem více než 3 gramů fytosterolů denně již nezvyšuje jejich účinnost,  proto by denní dávka neměla překročit tento limit.
Součástí označení by měla být informace výrobce o celkové doporučené denní dávce výrobku, počtu  porcí pro dosažení doporučované 3gramové denní dávky fytosterolů a definice porce.
www.agra-net.com