Bezpečnost potravin

Nové normy ISO a jejich návrhy

Vydáno: 30. 4. 2008
Autor:

Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2007. Jedná se o druhý dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.

V příloze je uveden 2. dodatek (stav k 31. 12. 2007) k příručce „Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny“, která byla zveřejněna na stránkách ÚZPI v r. 2005.
První dodatek – změny během r. 2006 – najdete zde.
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 103, 2007, č. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
104, 2008, č. 1, 2, 3, 4