Bezpečnost potravin

Nové luteinové výrobky firmy Roche

Vydáno: 27. 4. 2003
Autor:

Společnost Roche Vitamins uvedla na trh dva nové luteinové výrobky ve formě rozpustné ve studené vodě, resp. vhodné pro tabletování.

Společnost Roche Vitamins uvedla na trh dva nové luteinové výrobky určené pro sektor potravin a dietních suplementů pod označením Lutein 5% CWS, resp. Lutein 5% TG/P. První z uvedených přípravků je lutein ve formě prášku, rozpustného ve studené vodě (CWS), určený zejména pro fortifikaci potravin a nápojů a výrobu šumivých tablet. Druhý výrobek, Lutein 5% TG/P, je ve formě vhodné pro tabletování, s možností využití v širokém okruhu aplikací, dodávající výrobkům vynikající vlastnosti i při vysokých dávkách. Lutein je karotenoid, nacházející se v zelené listové zelenině, kupříkladu ve špenátu či kapustě, dále v brokolici, zeleném hrášku aj., který je důležitým antioxidantem a u člověka je přítomen ve značné koncentraci v sítnici. Řada studií prokázala pozitivní vztah mezi spotřebou luteinu a výskytem katarakty (šedý zákal) a makulární degenerace u starších osob (AMD), kterými je ve světě postiženo 25–30 milionů lidí. Společnost Roche nedávno prodala svoje divize Vitaminy a Čisté chemikálie, které dodávají vitaminy a karotenoidy pro potravinářský, krmivářský, farmaceutický a kosmetický průmysl, nizozemské společnosti DSM. Společnost Roche s vlastním výzkumným centrem, výrobními  podniky a celosvětovou distribuční a prodejní sítí dosáhla v roce 2002 prodeje ve výši zhruba 3,4 mld. SF.
http://www.nutraigredients.com