Bezpečnost potravin

Nově k dispozici ComBase – databáze modelů prediktivní mikrobiologie

Vydáno: 19. 6. 2003
Autor:

Common Database of predictive microbiology information - faktografická relační databáze obsahující sady údajů popisujících růst, přežívání a inaktivaci patogenních  bakterií a bakterií vyvolávajících kažení potravin,  za různých podmínek prostředí odpovídajících podmínkám při výrobě, distribuci, uskladnění a prodeji potravin.

Na  tvorbě ComBase se podílely britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA), britský Ústav pro výzkum potravin (IFR) a americká Služba zemědělského výzkumu (ARS USDA). Sady údajů byly poskytnuty vědeckými pracovníky, institucemi a převzaty z publikované literatury. Podle koordinátorů projektu databáze v současnosti obsahuje okolo 20 tisíc růstových křivek a křivek přežívání při termální a netermální inaktivaci a 8000 záznamů o růstových rychlostech.
V budoucím projektu spolupracující partneři použijí ComBase k vývoji nové sady prediktivních modelů pod názvem ComBase-PMP, která bude vytvářet predikce na základě všech údajů in situ. Zatím je k dispozici jen Pathogen Modelling Program (http://www.arserrc.gov/mfs/PMP6_CurMod.htm).