Bezpečnost potravin

Nové finanční limity na nákup potravin ve školním stravování

Vydáno: 9. 4. 2008
Autor:

Vyhláškou 107/2008 se mění vyhláška 107/2005 o školním stravování s účinností od 1. dubna 2008.

Školní stravování se řídí výživovými limity stanovenými v Příloze 1 vyhlášky 107/2005 Sb.  (pro věkové skupiny od tří do 18 let) a finančními limity stanovenými v Příloze 2. Vyhláškou 107/2008 Sb. jsou s účinností od 1. dubna 2008 tyto finanční limity zvýšeny. Např. pro skupinu žáků od 11 do 14 let je finanční limit na oběd zvýšen o o 3 Kč až na 27, 50 Kč.