Bezpečnost potravin

Nové členské státy rozšířily síť laboratoří pro GMO

Vydáno: 5. 5. 2004
Autor:

24 národních laboratoří z 10 nových členských zemí se stalo součástí Evropské sítě laboratoří pro geneticky modifikované organismy (European Network of Genetically Modified Organisms´ Laboratories – ENGL).

24 laboratoří, které dříve měly status pozorovatelů, se stalo součástí sítě koordinovné Spojeným výzkumným střediskem (JCR) Evropské komise. Středisko se angažuje v oblasti detekce, identifikace a kvantifikace geneticky modifikovaných organismů v potravinách a krmivech.

Na základě nových směrnic EU vztahujících se ke GM potravinám a krmivům bylo JCR pověřeno rolí správce detekčních metod a jejich validace. To znamená, že všechny aplikace pro GM potraviny a krmiva musí projít rukama JCR, které bude produkty testovat. Jeho úkolem je zabezpečit, aby schválené detekční metody byly přesné a účinné.

Cílem ENGL, která je včetně nových členů  tvořena 71 kontrolními laboratořemi rozmístěnými po celé Evropě, je vytvořit standardizovaný detekční systém pro GMO pomocí vědců, kteří budou podněcováni k výměně informací a k rozvoji společné evropské strategie. Podle názoru evropského komisaře pro vědu Philippa Busquina rozšíření ENGL zvýší kapacitu sítě detekovat a vyhodnocovat  GMO a vytvoří solidní vědeckou základnu pro prosazování biotechnologické legislativy.

www.foodqualitynews.com