Bezpečnost potravin

Nové červené potravinářské barvivo vyvinuté v České republice

Vydáno: 29. 5. 2003
Autor:

ASKOLOR, spol. s r.o., Pardubice vyvinula pod obchodním názvem “ARPINK RED” nové červené potravinářské barvivo, které je celosvětově chráněné patentem. Barvivo je zařazeno na seznam prioritních látek, jejichž zdravotní nezávadnost bude FAO/WHO projednávat v r. 2004.

Na seznam potravinářských aditiv, kontaminantů a přirozeně se vyskytujících toxikantů, které se budou přednostně vyšetřovat Spojeným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva a kontaminanty (JECFA) v r. 2003 je zařazeno také nové červené potravinářské barvivo “arpink red”. Žádost o prověření jeho nezávadnosti zaslala do Codexu Alimentarius Česká republika.
Jde o antrachinonové přírodní barvivo, analog karminové kyseliny získaný z Penicillium oxalicum var. Anneniaca (CCM 8242). Výrobcem nového barviva je ASKOLOR, spol. s r.o., Pardubice, obchodní název výrobku je “ARPINK RED”.
Barvivo se vyrábí fermentací směsného kultivačního prostředí čistou kulturou Penicillium oxalicum. Fermentační tekutina se následně čistí ultrafiltrací a nanofiltrací. Tím se zbavuje chemických a mikrobiálních kontaminantů a vedlejších přírodních látek, např. bílkovin. Uvedené barvivo se liší od karminové kyseliny a karminů, má jiný odstín a je stabilní vůči teplu a světlu. Je vhodné především pro barvení potravin, ve kterých se tyto vlastnosti uplatní.
Na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR a po předložení požadované dokumentace JECFA konstatoval, že nejsou námitky vůči použití ARPINK RED do:
– masných výrobků v množství až 100 mg/kg,
– analogů masa a masných výrobků v množství až 100 mg/kg,
– nealkoholických nápojů v množství až 100 mg/kg,
– alkoholických nápojů v množství až 200 mg/kg,
– mléčných výrobků v množství až 150 mg/kg,
– mražených krémů v množství až 150 mg/kg,
– cukrovinek v množství až 300 mg/kg.
S ohledem na předpokládanou změnu legislativních nařízení byla platnost stanoviska JECFA omezena do 31. 12. 2002.
Na 35. zasedání Kodexového výboru pro potravinářská aditiva a kontaminanty (CCFAC: Arusha, Tanzánie, 17.–21. března 2003) bylo červené barvivo ARPINK RED nově zařazeno na seznam prioritních látek (ve skupině A: potravinářská aditiva, u nichž se vyšetřují toxikologické účinky a příjem a vyvíjejí se specifikace), které se budou projednávat na 36. zasedání CCFAC. Novému červenému barvivu ARPINK RED, jehož výroba je celosvětově chráněna patentem, se dostalo označení “High priority for evaluation by JECFA in 2004”.

CCFAC, Příloha XV