Bezpečnost potravin

Nové aktivity EFSA ohledně semikarbazidu a hypochloritanu

Vydáno: 7. 5. 2004
Autor:

EFSA žádá vlády členských států o poskytnutí informací týkajících se semikarbazidu (SEM) v potravinách. Chce znát podmínky vzniku SEM, a to nejen z azodikarbonamidu, ale i např. v potravinách ošetřovaných hypochloritanem.

Poté, co Komise požádala úřad EFSA, aby sledoval výskyt SEM ve všech potravinách, žádá EFSA vlády členských států o poskytnutí informací. Zatímco tvorba SEM z látky obsažené v těsnění víček je dobře dokumentována, chce EFSA znát jeho obsah v ostatních potravinách včetně potravin ošetřovaných hypochloritanem (např. karagenany a sušená vejce).
Zatím není stanoven tolerovatelný denní příjem, ale existuje názor (Dr. Barlow), že nejvyšší denní dávka SEM  by mohla činit 2,3 µg/kg tělesné hmotnosti).
SEM byl v minulých letech zjištěn v dětské výživě a omáčkách balených do sklenic, v jejichž víčkách byl použit azodikarbonamid. Tato látka je již zakázána. EFSA chce zjistit podmínky, za nichž SEM vzniká i z jiných prekursorů, a to jak při zpracování potravin, tak při analytických postupech.
Pokud jde o informace o obsahu SEM v dětské výživě a dalších potravinách balených do skleniček s kovovým víčkem, obdržel již EFSA informace z Francie, Nizozemí, Španělska a Německa.
EU Food Law, 8. 4. 2004, č. 163, s. 4, 8