Bezpečnost potravin

Nová vyhláška upravuje hygienické požadavky na stravovací služby

Vydáno: 11. 3. 2001
Autor:

potraviny, hygiena, stravovací služby

Dne 8.3.2001 se v rámci Mezinárodních gastronomických veletrhů v Brně dne konal seminář „Hygiena v pohostinství a ubytování II“, pořádaný ve spolupráci se Svazem obchodu ČR, na kterém se účastníci seznámili s aktuálními právními předpisy v oblasti stravovacích služeb. V nejbližší době nabude účinnosti nová vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Vyhláška ruší předchozí směrnice a upravuje podmínky týkající se nejen přípravy a výroby pokrmů, ale i zřizování a rekonstrukcí provozoven stravovacích služeb; na splnění nových požadavků jsou ustanovena přechodná období. Podrobné informace na toto téma mohli zájemci získat na čtvrtečním semináři Hygiena v pohostinství a ubytování II, případně i ve stejnojmenné publikaci, vydané gastronomickou sekcí Svazu obchodu ČR. Jednou z novinek je nutnost, aby zaměstnanci v určitých případech využívali při mytí rukou pouze bezdotykových senzorických baterií, jejichž ukázky byly přímo na semináři vystaveny. V jiných ohledech jsou požadavky naopak zmírněny, takže oproti původní směrnici například odpadá povinnost dvakrát ročně předávat výsledky rozboru pitné vody v případech, kdy je provozovna napojena na veřejný vodovod. Mezi tématy odborného semináře nechyběla ani informace zástupců České obchodní inspekce o zaměření a výsledcích kontrol v gastronomických provozech.
8. 3. 2001 (Tiskové středisko BVV)