Bezpečnost potravin

Nová vyhláška o používání veterinárních léčivých přípravků

Vydáno: 19. 10. 2003
Autor:

Vyhláška 325/2003 Sb.stanovuje pravidla pro používání, předepisování a výdej veterinárních léčiv, pro vedení a uchovávání záznamů.

Vyhláškou 325/2003 Sb.se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech.
Vyhlášku vydalo MZe ČR  na základě § 75 zákona 79/1997 o léčivech (ve znění zákona 129/2003 Sb.).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (30. 9. 2003).
Sbírka zákonů, 30. 9. 2003, částka 107