Bezpečnost potravin

Nová vyhláška o klasifikaci jatečných těl

Vydáno: 16. 10. 2001
Autor:

skot a ovce, kategorie, třídy zmasilosti a protučnění, protokol, podmínky pro vydávání osvědčení klasifikátora

Dne 19. 9. byla schválena vyhláška 354/2001 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Nová vyhláška je obdobou vyhlášky č. 112/2001 Sb. týkající se jatečných těl prasat.
V první části vyhlášky jsou uvedeny základní požadavky na jatečný skot a ovce a jsou definovány pojmy. Druhá část a přílohy 1 a 2 se týkají těl jatečného skotu. Podle uvedených tabulek se zařadí do kategorie (tele, mladý býk, kráva apod.) a do třídy jakosti (kombinace třídy zmasilosti a třídy protučnělosti). Dále je uveden způsob označení na jatečném těle a způsob zpracování protokolu (příloha 2) pro skupinu zvířat od jednoho prodávajícího dodanou během jednoho dne. Třetí část vyhlášky a přílohy 3 a 4 se zabývají klasifikací těl jatečných ovcí.
Ve čtvrté části a příloze 5 týkající se osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob se pojednává o způsobu odborné přípravy (zajišťuje VÚ živočišné výroby, Uhříněves), o odborné zkoušce a o podmínkách pro vydání osvědčení.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.
Sbírka zákonů, částka 134, 5. 10. 2001, s.7761-7770