Bezpečnost potravin

Nová technologie pro vysledovatelnost výrobků

Vydáno: 12. 12. 2003
Autor:

Americká firma Global Technology Resources (GTR) uvedla na trh nový systém určený k detekci, vysledování a zajištění odstranění rizik pro bezpečnost potravin v průběhu celého dodavatelského řetězce.

Jedná se o patentovanou kombinovanou technologii na bázi globálního polohovacího systému (GPS) spolu s radiofrekvenční identifikací (RFID). Podle tvrzení firmy je její systém prvním případem využití uvedené technologie k časné detekci alimentárních patogenů a jiných kontaminant.
Systém je schopen vystopovat polohu potravinářských zásilek  globálně a dodává informace v reálném čase, takže je možná okamžitá identifikace problému a reakce na něj. Jestliže dojde ke kontaminaci, ať záměrně či neúmyslně, systém je schopný identifikovat, kde kontaminanty do dodavatelského řetězce vstoupily a problém izolovat.
Podle názoru GRT její systém pomůže americkým firmám vyhovět požadavkům Zákona o bioterorismu z roku 2002 a Zákonu o označování země původu.
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) odhaduje, že ve Spojených státech je průměrně ročně evidovaných na 60 000 případů kontaminovaných potravin,  méně než 1 procento potravin importovaných do USA prochází nějakým typem inspekce, ve Spojených státech také zatím není technicky zabezpečený národní systém rychlého varování pro případy zoonóz.
Systém společnosti GRT sleduje potravinu od surovin přes výrobní a distribuční kanály až na stůl spotřebitele. Systém katalogizuje výrobky v různých bodech dodavatelského řetězce – na farmách, zpracovatelských závodech, transportních zařízeních, skladovacích zařízeních, supermarketech a restauracích. Jestliže je v řetězci zaregistrovaný nějaký případ kontaminace, potom je okamžitě k dispozici informace o původu nebezpečného výrobku, o jeho destinaci a pozice výrobku v řetězci je lokalizována.
www.foodqualitynews.com