Bezpečnost potravin

Nová stupnice pasportizace závodů zpracujících maso

Vydáno: 29. 1. 2003
Autor:

Dvouznakový popis charakterizace kapacity a stupně splňování jakostních požadavků dozorovaného provozu podle legislativy EU.

Od roku 1999 došlo ve filozofii pasportizace provozů Státní veterinární správou k řadě změn. Do pololetí 2001 se SVS vypořádala s provozy „C3“, do konce roku 2001 s provozy „C2“. Do konce roku 2002 měly být vyřešeny provozy „C1“. Další změna spočívá v postupu přípravy ČR na fungování v podmínkách EU. Nový způsob pasportizace umožní lépe sledovat přípravu českých provozů na trh EU.
Pro hodnocení jsou opět vyhraženy dva znaky. Na první pozici bude opět velké písmeno a na druhé číslice. Písmena byla vybrána tak, aby charakterizovala kapacitu dozorovaného provozu podle legislativy EU:

„V“: velká kapacita
„M“: malá kapacita, provoz požádal o úlevy (možnost obchodování jen na lokálním trhu)
„Q“: malá kapacita, provoz nepožádal o úlevy (tedy musí splňovat stejné požadavky jako velká kapacita)
„X“: nerozlišená kapacita (u některých typů provozů nemá rozlišení na velkou nebo malou kapacitu smysl).

Pro zařazení do příslušné kapacitní skupiny jsou evropskou legislativou dány tyto hranice:

 

Typ provozu Směrnice EU Hraniční množství
Porážky – červené maso 64/433 20 VDJ/týden, 1000 VDJ/rok
Bourárny – červené maso 64/433 5 t/týden
Porážka – bílé maso 71/118 150 000 ks/rok
Porcovna – bílé maso 71/118 3 t/týden
Výrobna 77/99 7,5 t/týden

Číselná stupnice pro druhé znaky hodnocení je navržena takto:

„1“ provoz splňuje požadavky legislativy
„2“ provoz splňuje požadavky legislativy s drobnými závadami
„3“ provoz splňuje požadavky legislativy s většími závadami
„4“ provoz splňuje požadavky legislativy s velkými závadami
„5“ provoz nesplňuje požadavky legislativy

Škála kombinací vypadá takto:
„V1“ velká kapacita, provoz splňuje požadavky legislativy
„V2“ velká kapacita, provoz splňuje požadavky legislativy s drobnými závadami
„M1“ malá kapacita, provoz požádal o úlevy; provoz splňuje požadavky legislativy
atp.

SVS ČR