Bezpečnost potravin

Nová směrnice EU pro vzorkování a detekci dioxinů a PCB v potravinách

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Směrnice Komise 2004/44/ES, která novelizuje směrnici 2002/69/ES, vstupuje v platnost 10. května 2004, v členských státech EU od 10. května 2005.

Dne 20. dubna 2004 byla publikována ve Věstníku EU (OJ L 113, 20. 4. 2004, s. 17) směrnice Komise 2004/44/ES, která novelizuje směrnici 2002/69/ES stanovující metody vzorkování a metody detekce pro dioxiny a PCB v potravinách. Uvedená metoda vstupuje v platnost dne 10. května 2004 a členské státy musí vyhovět této směrnici od 10. května 2005.

Směrnice 2004/44/ES [pdf ; 211447 bytů]