Bezpečnost potravin

Nová směrnice EU pro vzorkování a detekci aflatoxinu a ochratoxinu A v dětské výživě

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Směrnice Komise 2004/43/ES, která novelizuje směrnici 98/53/ES a směrnici 2002/26/ES, vstupuje v platnost 10. května 2004, v členských státech od 10. května 2005.

Dne 20. dubna 2004 byla publikována ve Věstníku EU (OJ L 113, 20. 4. 2004, s. 14) směrnice Komise 2004/43/ES, která novelizuje směrnici 98/53/ES a směrnici 2002/26/ES týkající se metod vzorkování a metod detekce aflatoxinu a ochratoxinu A v potravinách pro kojence a malé děti. Uvedená směrnice vstupuje v platnost 10. května 2004 a členské státy musí vyhovět této směrnici od 10. května 2005.

Směrnice 2004/43/ES [pdf ; 192755 bytů]