Bezpečnost potravin

Nová směrnice EU pro čistotu sukralózy a soli aspartam-acesulfam

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Směrnice Komise 2004/46/ES, která novelizuje směrnici 95/31/ES, vstupuje v platnost 11. května 2004, v členských státech od 1. dubna 2005.

Dne 21. dubna 2004 byla publikována ve Věstníku EU (OJ L 114, 21. 4. 2004, s. 15) směrnice Komise 2004/46/ES, která novelizuje směrnici 95/31/ES pokud jde o kritéria čistoty pro E 955 (sukralózu) a E 962 (sůl aspartamu-acesulfamu). Uvedená směrnice vstupuje v platnost dne 11. května 2004 a členské státy musí vyhovět této směrnici od 1. dubna 2005.

E 955 sukralóza je 4,1’, 6’-trichlorgalaktosacharóza

Směrnice 2004/46/ES [pdf ; 120695 bytů]