Bezpečnost potravin

Nová pravidla pro označování biopotravin

Vydáno: 25. 7. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Byla upravena některá pravidla týkající se ekologické produkce a označování biopotravin. Biopotraviny z EU povinně uvádějí logo EU a příslušný kód.

Od 1. července 2012 platí nová pravidla (Prováděcí nařízení Komise 505/2012/EU) pro označování biopotravin (končí dvouleté přechodné období).
Etikety
na biopotravinách ze zemí EU musí být povinně označeny jednotným unijním logem v podobě lístku ze 12 unijních hvězdiček (dosud bylo použití tohoto loga dobrovolné). U tohoto loga musí být uveden kód země, kde biopotravina prošla závěrečnou kontrolou – v případě České republiky je to CZ. Za kódem státu je zkratka BIO nebo EKO, případně ORG či ÖKO, odkazující na ekologický způsob produkce podle zažité praxe v různých zemích. Kód je uzavřen třímístným číslem kontrolní organizace pověřené v daném státě dozorem nad bioprodukcí. V Česku jsou takové kontrolní organizace tři:

– Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) – kód CZ-BIO-001,

– ABCERT AG kód  CZ-BIO-002 a

– BIOKONT – kód CZ-BIO-003.

U biopotravin z neunijních států je unijní logo dobrovolné, přičemž kontrola je zajišťována v 11 zemích na základě dohod o rovnocennosti kontrolního systému biopotravin (např. Švýcarsko, USA, Austrálie a Nový Zéland, Izrael, Argentina, Kostarika či Indie). Zeměpisný původ potraviny pozná spotřebitel podle příslušného kódu země.

Vedle unijního loga zůstávají v platnosti i národní a soukromá loga použitelná pro potraviny splňující požadavky nařízení 834/2007/ES v platném znění. V ČR zůstává tak v platnosti i zákon 242/2000 Sb., podle kterého se biopotraviny označují českým bio- logem (tzv. biozebrou).

Článek zveřejněný v dTestu zmiňuje některá pravidla ekologické produkce, včetně používání některých přídatných látek (povoleno je 49 „éček“).

dTest, 2012, č. 7, s. 30-32

Úřední věstník EU, L 154, 15.6.2012, s.12-19:
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu


Prováděcí nařízení k nařízení 834/2007/ES:
Nařízení 889/2008
       
Nařízení
1224/2008  (týká se dovozu biopotravin z třetích zemí)