Bezpečnost potravin

Nová pravidla označování výrobků nutričními informacemi v Austrálii

Vydáno: 8. 2. 2003
Autor:

Od 20. prosince 2002 vstupuje v Austrálii a na Novém Zélandu v platnost nový zákon o označování potravin nutričními údaji, který stanoví povinné uvádění údajů o energetické hodnotě v kJ, obsahu tuku, saturovaného tuku, proteinu, sacharidů, cukru a sodíku u zpracovaných potravin.

Po několikaměsíční přípravě vstoupil v Austrálii a na Novém Zélandu v platnost nový, obsáhlejší zákon o označování potravin údaji o nutriční hodnotě. Od 20. prosince 2002 budou téměř všechny zpracované potraviny povinně obsahovat přesné údaje o energetické hodnotě v kJ, o obsahu proteinu, tuku, saturovaného tuku, sacharidů, cukru a sodíku (soli). V Austrálii a na Novém Zélandě totiž představují choroby spojené s nesprávnou dietou více než 25 % veškerých onemocnění a stojí zdravotní systém  486 mil. USD ročně. Spotřebitelé jsou proto vedeni k aktivnímu využívání nutričních informací v boji proti chorobám zapříčiněným nesprávnou stravou, jako jsou např. srdeční onemocnění nebo diabetes mellitus 2. typu. Australská společnost pro potravinové standardy vypracovala řadu příruček informujících spotřebitele o správném používání nového značení, kupř. „Průvodce pro potravinářská aditiva a značení“, které jsou dostupné ve většině knihkupectví. Nové značení zajišťuje spotřebitelům mj. i více informací o hlavních alergenech, které se musí podle nového zákona uvádět i v případě, že se jedná o nepatrná množství. Rovněž se musí uvádět údaje o procentickém množství základní (charakteristické) ingredience, takže spotřebitel bude informován o obsahu masa v masovém pirohu, jahod v jahodovém džemu atd. Potravinové standardy jsou stejné pro Austrálii i Nový Zéland.
http://www.foodstandards.gov.au/