Bezpečnost potravin

Nová opatření týkající se guarové gumy

Vydáno: 17. 7. 2008
Autor:

Seznam akreditovaných laboratoří v EU pro stanovení pentachlorfenolu v guarové gumě.

Podle rozhodnutí Komise 2008/352/ES musí být všechny zásilky guarové gumy nebo produktů obsahujících guarovou gumu ve významném množství vypravené z Indie po 4.5.2008 do Společenství (určené ke konzumaci lidí a zvířat) opatřeny originální analytickou zprávou vydanou laboratoří akreditovanou podle EN ISO/IEC 17025 pro analýzu PCP (pentachlorfenolu) v potravinách a krmivech nebo laboratoří, která prochází akreditačními procedurami a která má zavedený potřebný postup kontroly kvality pro prokázání toho, že výrobek neobsahuje více než 0,01 mg PCP/kg. Laboratoř musí být schválena kompetentním orgánem té země, ve které se nachází.

Podle zjištění Food and Veterinary Office (FVO) existuje v Indii jediná laboratoř, která splňuje podmínky akreditace a má zaveden postup kontroly kvality guarové gumy. Je to the Vimta Labs, Hyderabad, Andhra Prades.

GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele v EU (DG Sanco) odsouhlasilo vytvoření seznamu laboratoří v EU autorizovaných k provádění analýz PCP. Přehled těchto laboratoří je k dispozici na internetových stránkách DG Sanco a v příloze. Analytické zprávy z těchto laboratoří se považují automaticky za schválené kompetentním orgánem země, kde je laboratoř umístěna.

Analytické zprávy vydávané ostatními laboratořemi v EU musí být každá jednotlivě schválena kompetentním orgánem příslušné země, kde se laboratoř nachází, aby byla autorizace importu guarové gumy z Indie akceptovatelná.

 

Příloha: Seznam laboratoří v EU autorizovaných pro stanovení PCP v guarové gumě

 

V ČR schválily kompetentní orgány dvě laboratoře (viz příloha), a to:

– Státní veterinární ústav Praha,

– Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: Centrum hygienických laboratoří (Frýdek-Místek).

 

Zdroj: Evropská komise