Bezpečnost potravin

Nová legislativa EU k zoonózám

Vydáno: 1. 10. 2003
Autor:

Zemědělská rada EU přijala nové legislativní normy určené ke zlepšení ochranných opatření proti chorobám přenosným mezi zvířaty a člověkem (zoonózám).

Předpokládá se, že nová legislativní opatření pomohou snížit četnost výskytu alimentárních onemocnění v EU. Prvním opatřením je nařízení o monitorování zoonotických agens. Cílem tohoto opatření je poskytovat nové údaje o zdrojích a trendech v oblasti těchto patogenů a podporu stanovení a managementu rizik. Nařízení umožní též monitorování rezistence jak u zoonotických agens tak u ostatních relevantních bakterií. Implementace a realizace nařízení se velkou měrou zúčastní Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
Druhým legislativním opatřením je směrnice týkající se snížení výskytu zoonotických agens, zejména salmonel. Směrnice se bude uplatňovat na všechna stadia potravního řetězce včetně prvovýroby.
www.foodquality.com