Bezpečnost potravin

Nová laboratoř pro sledování bezpečnosti vajec

Vydáno: 2. 4. 2005
Autor:

V Aténách byla vybudována nová servisní a výzkumná laboratoř ARS, která má sledovat bezpečnost vajec, jejich kvalitu a prodejnost.

V Aténách byla vybudována nová laboratoř Služby pro zemědělský výzkum (ARS) amerického ministerstva zemědělství, která má sledovat bezpečnost vajec, jejich kvalitu a prodejnost. Laboratoř pro výzkum jakosti a bezpečnosti vajec je součástí Richard B. Russell Research Center, a měla by provádět výzkum zaměřený na ochranu zdraví spotřebitelů. Výzkum se bude soustřeďovat na vývoj zdokonalených technologií, které umožní snížení počtu, resp.eliminaci patogenních a kažení vyvolávajících mikroorganismů v průběhu produkce a zpracování vajec. Budou se zde vyvíjet nové metody zabraňující přenosu patogenů z infikovaných nosnic a zdokonalovat testy k detekci infikované drůbeže a kontaminovaných vajec. Podle odhadu ARS  bylo v roce 2003 v USA vyprodukováno 87,2 mld. vajec a jejich spotřeba se zvýšila z 19 kusů na osobu v roce 1990 na zhruba 254 vajec na osobu v roce 2003. Nejběžnějším alimentárním patogenem spojovaným s vejci je Salmonella a výskyt salmonelózy vyvolané konzumací kontaminovaných vajec nebo vaječných produktů je poměrně častou záležitostí. Naposledy varoval britský Úřad pro bezpečnosti potravin (FSA) před importovanými španělskými vejci, poté, co byla od roku 2002 zaznamenána řada případů výskytu infekce Salmonella enteritidis v souvislosti s konzumací španělských vajec, a to zejména v podnicích společného stravování. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com