Bezpečnost potravin

Nová iniciativa EC pro bezpečnější potraviny

Vydáno: 19. 5. 2005
Autor:

Evropská komise vyhlásila novou iniciativu zaměřenou na informování kompetentních pracovníků všech členských zemí EU o nejaktuálnějších aspektech v oblasti kontroly bezpečnosti potravin, krmiv a příslušných zákonů.

Evropská komise (EC) vyhlásila novou iniciativu nazvanou „Dokonalejší průprava pracovníků – bezpečnější potraviny“, zaměřenou na organizování výukové a informační strategie EU v oblasti potravinového zákona, zákona o krmivech, směrnic pro animální zdraví a welfare a zásad ochrany zdraví rostlin. Iniciativa je určena pro všechny pracovníky kompetentních úřadů členských států EU odpovídajících za oficiální kontrolní aktivity. Těmto pracovníkům bude zajišťovat informace o nejaktuálnějších aspektech relevantních zákonů EU a umožňovat, aby veškeré kontroly ve všech členských zemích byly prováděny pokud možno jednotným a co nejúčinnějším způsobem. Veškeré podrobnosti  budou publikovány v Bílé knize EU v prosinci 2005. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com