Bezpečnost potravin

Nová forma Creutzfeld-Jacobovy choroby

Vydáno: 15. 6. 2005
Autor:

V Nizozemsku byl oficiálně potvrzen výskyt prvního případu onemocnění člověka novou variantou Creutzfeld-Jacobovy choroby.

V Nizozemsku byla podle sdělení ministerstva zdravotnictví u jednoho pacienta diagnostikována nová varianta Creutzfeld-Jacobovy choroby (CDJv). Protože byla u postiženého pacienta léčeného v Utrechtu vyloučena možnost, že byl v minulosti dárcem nebo příjemcem krve nebo tkání, je podle názoru odborníků příčinou onemocnění s největší pravděpodobností konzumace hovězího masa. K úplnému objasnění toho případu by měla přispět další vyšetření.
Diagnózu onemocnění stanovili na základě analýzy příznaků a odběru vzorků mozkové tkáně experti z Rotterdamu a skotského Edinburghu.
Nová varianta Creutzfeld-Jacobovy choroby je humánní formou infekčního onemocnění skotu bovinní spongioformní encefalopatie (BSE).
Případy CDJv byly již zaznamenány ve Velké Británii, Irsku, Francii, Itálii, Japonsku, Kanadě a Spojených státech.

Deutsche Schafzucht, 2005, č. 23, s. 20