Bezpečnost potravin

Nová databáze toxikologických informací

Vydáno: 24. 5. 2002
Autor:

databáze TCXCENTER, tvůrce: Chemical Abstract Service, provozovatel: FIZ Karlsruhe

Americký specialista na chemické informace – Chemical Abstract Service (CAS) založil novou databázi obsahující mezinárodní publikace týkající se toxikologie. V této TOXCENTER je více než 5 mil. odkazů na zveřejněná odborná pojednání (časopisy, zprávy, monografie, příspěvky z konferencí), která se zabývají farmakologickými, biochemickými, fyziologickými a toxikologickými vlivy léčiv, potravin a dalších chemických látek. Informaci o konkrétní látce lze snadno vyvolat pomocí výkonného vyhledávacího a dotazovacího programu. Kromě volně volitelných slov lze vyhledávat pomocí čísel CAS a podle chemických názvů. TOXCENTER je dán k dispozici on-line prostřednictvím vědecko-technického informačního svazu STN International (The Scientific & Technical Information Network)– vedoucí světová on-line služba pro vědecko-technické databáze. Informace o možnostech přístupu jsou uvedeny  na www.stn-international.de
Databáze je aktualizována každý týden, nejstarší publikace sahají až do r. 1907. Provozovatelem databáze je Odborné informační centrum (FIZ) Karlsruhe, které poskytuje informace v elektronické i tištěné formě ( www.fiz-karlsruhe.de). Přístup do databáze: stneasy.fiz –karlsruhe.de
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 98, 2002, č.5, s. 208