Bezpečnost potravin

Nová chřipka A(H1N1)

Vydáno: 22. 5. 2009
Autor:

Informace EFSA o riziku, které nový virus chřipky A(H1N1) představuje pro spotřebitele: konzumenty vepřového masa a masných výrobků.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) sleduje nový virus chřipky A (původně uváděné jako “prasečí chřipka”), jehož výskyt u lidí byl prvně hlášen v Mexiku a USA. Výskyt nového viru chřipky A byl notifikován Světové zdravotnické organizaci (WHO). Ve shodě se svým posláním EFSA monitoruje zejména situaci kolem zdraví zvířat a bezpečnosti potravin.
Virus A(H1N1), který je příčinou současné epidemie chřipky u lidí a nachází se také v chovech prasat v Kanadě, je nový kmen chřipkového viru H1N1. Obsahuje geny z chřipkového viru prasete, ptáka a člověka v takové kombinaci, která dosud nebyla pozorována. Tento nový virus je genetickou obměnou (reassortment) virů, které cirkulují u prasat v Evropě, Asii a Americe od roku 1998.
Chřipkové viry typu A mohou infikovat člověka (humánní chřipka) a velké množství různých druhů zvířat, např. prasata (prasečí chřipka) a ptáky a drůbež (ptačí chřipka). Chřipkové viry běžně ovlivňují respirační systém a obvyklou cestou přenosu je přímý kontakt nebo těsná blízkost s postiženými osobami nebo zvířaty.
EFSA nejsou známy žádné vědecké důkazy, které by vedly k domněnce, že se chřipkové viry přenášejí na člověka prostřednictvím konzumace masa, např. vepřového a vepřových výrobků.
Úlohou EFSA je poskytovat managerům rizika v EU objektivní vědeckou radu týkající se zdraví a pohody zvířat, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a bezpečnosti potravin. EFSA je v těsném spojení s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou komisí a je připraven v případě potřeby poskytnout jakoukoliv vědeckou radu.
 
EFSA připravil odpovědi na následující otázky: