Bezpečnost potravin

Notifikace zásadní shody

Vydáno: 12. 10. 2006
Autor:

V záplavě žádostí o zkrácený proces schválení výrobků jako potravin nového typu převažují potraviny s přídavkem fytosterolů.

Žadatelé o zkrácený proces schválení výrobků jako potravin nového typu prokazují, že jejich výrobky jsou principiálně shodné s již schválenými obdobnými výrobky. V  případech notifikací týkajících se fytosterolů, nesmí porce obsahovat více než 3 g esterů fytosterolu (nebo 1 g v případě tří porcí denně); jedno balení nápoje nesmí obsahovat více než 3 g.

Německá firma Cognis podala žádost o schválení žitného chleba s přídavkem fytosterolu vlastní produkce. Tentýž fytosterol hodlají přidávat i německé firmy Kampfmeyer Food Innovation, Germany Tucano Vertriebs (do sojových nápojů), Karwender-Werke Huber (do sýrových výrobků) a Walter Rau Lebensmittelwerke do žlutých pomazánkových tuků. Italská společnost Granarolo žádá o schválení fytosterolu Cognis do jogurtových výrobků, kanadská společnost Forbes Medi Tech chce tento přípravek přidávat do žitného chleba, Finsko žádá o schválení přídavku fytosterolu Reducol do žitného chleba. Portugalská firma Renoldy hodlá rozšířit aplikaci fytosterolu (schváleného již rozhodnutím 2004/845) do dalších mléčných výrobků. Italský podnik Latteria Sociale Merano žádá o schválení fytosterolu od PrimaPharm do žlutých tuků, a výrobků s máslem, do mlék a fermentovaných mléčných výrobků, do sýrů a sojových nápojů. S obdobnou žádostí přišla i italská firma Rovere della Lunma.

Španělská společnost Lipofood žádá o schválení zásadní shody fytosterolu ze soje s fytosterolem firmy ADM, který byl schválen v r. 2004.

Finská firma Oy Foodfiles Kuopio chce používat sterol Arboris® (AS-2TM). Další žádosti přišly od americké firmy z Cincinatti, švýcarské firmy Inpharma.

Další žádosti o uznání zásadní shody s již schválenými výrobky se týkají např. extraktu bohatého na astaxanthin získaného pomocí superkritického oxidu uhličitého z Haematococcus pluviali „AstaReal-L10“ (AstaReal Švédsko) nebo šťávy z plodů noni (Morinda citrifolia).

Seznam notifikací

EU Food Law, 2006, č. 269, s. 1-12