Bezpečnost potravin

Normy pro potravinářské stroje

Vydáno: 25. 4. 2006
Autor:

Komise zveřejňuje seznam evropských norem harmonizovaných podle směrnice 98/37, která zahrnuje požadavky na veškerá strojní zařízení.

Právním předpisem stanovující zásadní pravidla pro bezpečnost strojního zařízení je směrnice ES 98/37, která byla zapracována do českého nařízení vlády 24/2003 o požadavcích na strojní zařízení, které vstoupilo v platnost s přistoupením ČR k EU. Tím bylo zrušeno dřívější nařízení 170/97 včetně jeho změn (15/1999 a 283/2000).

Pokud existují pro některé druhy zařízení harmonizované normy (ČSN, EN), lze je využít pro účely povinného posuzování shody a jako součást dokumentace umožňující uvedení povinného označení CE. Komise vydává seznam příslušných evropských norem a zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Poslední aktualizací seznamu je „Sdělení Komise 2005/C 336/05: Harmonizované normy podle směrnice 98/37“.

Jednotlivé normy EN obsahují požadavky na bezpečnost veškerých strojů z různých konkrétních hledisek (např. bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům, akustika, ochranné kryty), pro stroje užívané v různých odvětvích (např. čerpadla, odstředivky, dopravní pásy, zdvihací plošiny) a dále bezpečnostní a hygienické  požadavky na stroje určené pro různá konkrétní výrobní odvětví (také potravinářské stroje balicí stroje, elektrické spotřebiče pro domácnost).

 

Normy pro potravinářské stroje (vybrané z výše uvedeného seznamu; většinou obsahují bezpečnostní a hygienické požadavky)

EN 453: 2000

Hnětací stroje

EN 454: 2000

Planetové mixéry

EN 1672-2: 2005

Základní pojmy. Část 2: Hygienické požadavky

EN 1673: 2000

Rotační stojanové pece

EN 1674: 2000

Stroje na rozvalování těsta

EN 1678: 1998

Stroje na krájení zeleniny

EN 1974: 1998

Nářezové stroje

EN 12041: 2000

Vyvalovací stroje

EN 12043: 2000

Přerušovače kynutí

EN 12267: 2003

Kotoučové pily

EN 12268: 2003

Pásové pily

EN 12331: 2003

Mlýnky na maso

EN 12355: 2003

Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan

EN 12463: 2004

Plnicí a pomocné stroje

EN 12505: 2000

Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků

EN 12852: 2001

Drtiče a mixéry

EN 12853: 2001

Ruční mixéry a šlehače

EN 12854: 2003

Ramenové mixéry

EN 12855: 2003

Rotační mísové kutry

EN 13208: 2003

Stroje na loupání zeleniny

EN 13289: 2001

Stroje na těstoviny. Sušiče a chladiče

EN 13378: 2001

Stroje na těstoviny. Lisy na těstoviny

EN 13379: 2001

Stroje na těstoviny. Polevové stroje, stahovací a řezací stroje, tyčkové dopravníky, tyčkové zásobníky

EN 13390: 2002

Stroje na výrobu koláčů a dortů

EN 13570: 2005

Míchací stroje

EN 13621: 2004

Sušiče salátu

EN 13732: 2002/A1: 2005

Chladicí tanky na mléko na farmách

EN 13870: 2005

Porcovací stroje

EN 13871: 2005/AC: 2005

Stroje na řezání kostek

EN 13885: 2005

Odřezávací stroje

EN 13886: 2005

Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem

EN 14655: 2005

Nářezové stroje na bagety

 

 

 

Další informace:

Plán tvorby evropských norem CEN TC/153 – Potravinářské stroje

 

Přehled české legislativy týkající se strojního zařízení.

 

Další informace o harmonizovaných EN na stránkách Evropské komise.

 

Sbírka zákonů 2003, č. 9, s. 405