Bezpečnost potravin

Normy ISO s metodami zkoušení mléčných výrobků

Vydáno: 27. 5. 2005
Autor:

Uvádějí se čísla a názvy mezinárodních norem ISO s referenčními a rutinními metodami pro sýry, máslo a mléčný tuk.

 

Metody zkoušení tavených sýrů

ISO 1735: 1987;

Sýry včetně tavených. Stanovení obsahu tuku gravimetrickou metodou.

ISO 2962: 1984;

Sýry včetně tavených. Stanovení celkového obsahu fosforu. Spektrometrická, molekulárně-absorpční metoda.

ISO 2963: 1997;

Sýry a tavené sýrové výrobky. Stanovení obsahu kyseliny citrónové enzymovou metodou. (Revize ISO 2963: 1974.)

ISO 5534: 1985;

Sýry a tavené sýry. Stanovení celkové sušiny. Referenční metoda.

ISO 5765 –

1: 2002;

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a sýry. Stanovení obsahu laktózy. Část 1: Enzymová metoda využívající glukózovou jednotku laktózy.

ISO 5765 –
2: 2002;

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry. Stanovení obsahu laktózy. Část 2: Enzymová metoda využívající neglukózovou jednotku laktózy.

ISO 5943: 1988;

Sýry a tavené sýrové výrobky. Stanovení obsahu chloridů, potenciometrická titrační metoda

ISO 12082: 1997;

Tavené sýry a výrobky z nich. Výpočet obsahu přidaných citrátových emulgačních činidel, okyselovadel a pufrovacích činidel vyjádřených jako kyselina citronová.

 

Metody zkoušení másla

ISO 1738: 1997;

Máslo. Stanovení obsahu soli.

ISO 1739: 1975;

Máslo. Stanovení refrakčního indexu tuku, referenční metoda.

ISO 1740: 1991;

Máslo a výrobky z mléčného tuku. Stanovení mastných kyselin a kyselosti, referenční metoda.

ISO 3727 – 1: 2001;

Máslo. Stanovení vlhkosti, beztukové sušiny a obsahu tuku (referenční metoda). Část 1: Stanovení vlhkosti (referenční metoda). (Revize ISO 3727: 1997)

ISO 3727 – 2: 2001;

Máslo. Stanovení vlhkosti, beztukové sušiny, a obsahu tuku (referenční metoda). Část 2: Stanovení beztukové sušiny. (Revize ISO 3727: 1997)

ISO 3727 – 3: 2003;

Máslo. Stanovení vlhkosti, beztukové sušiny a obsahu tuku (referenční metoda). Část 3: Výpočet obsahu tuku.

ISO 7238: 1983;

Máslo. Stanovení séra. Potenciometrický postup.

ISO 7586: 1985;

Máslo. Stanovení disperzního indexu ve vodě.

ISO 8851-1: 2004

Máslo. Stanovení vlhkosti, beztukové sušiny a obsahu tuku (rutinní metoda). Část 1: Stanovení vlhkosti.

ISO 8851-2: 2004

Máslo. Stanovení vlhkosti, beztukové sušiny a obsahu tuku (rutinní metoda). Část 2: Stanovení beztukové sušiny.

ISO 8851-3: 2004

Máslo. Stanovení vlhkosti, beztukové sušiny a obsahu tuku (rutinní metoda). Část 3: Výpočet obsahu tuku

ISO 13559: 2004;

Máslo. Fermentovaná mléka a čerstvé sýry. Stanovení kontaminujících mikroorganismů. Technika počítání kolonií při 30 ºC.

ISO 15648: 2004;

Máslo. Stanovení obsahu solí – potenciometrická metoda.

ISO 17189: 2003;

Máslo, jedlé oleje, emulze a pomazánkové tuky. Stanovení obsahu tuku (referenční metoda).

 

Metody zkoušení mléčného tuku

ISO 3594: 1976;

Mléčný tuk. Stanovení rostlinného tuku pomocí plynovo-kapalinové chromatografie sterolů (referenční metoda).

ISO 3595: 1976;

Mléčný tuk. Stanovení rostlinného tuku fytosteryl-acetátovým testem.

ISO 3594: 1976;

Mléčný tuk. Stanovení rostlinného tuku pomocí plynovo-kapalinové chromatografie sterolů (referenční metoda).

ISO 3595: 1976;

Mléčný tuk. Stanovení rostlinného tuku fytosteryl-acetátovým testem.

ISO 3976: 1977;

Bezvodý mléčný tuk. Stanovení peroxidového čísla (referenční metoda).

ISO 5536: 2002;

Výrobky s mléčným tukem. Stanovení obsahu vody – metoda K. Fischera.

ISO 15884: 2002;

Mléčný tuk. Příprava methylesterů mastných kyselin.

ISO 15885: 2002;

Mléčný tuk. Stanovení spektra mastných kyselin plynovo-kapalinovou chromatografií.

 

Normy ISO stejně jako jiné zahraniční a mezinárodní normy jsou předmětem autorsko-právní ochrany a nelze je volně rozmnožovat. Zájemci o takovou normu musí proto získat buď originální výtisk nebo kopii zhotovenou se souhlasem vydavatele normy. V ČR umožňuje prezenční studium norem a zprostředkovává jejich obstarání Český normalizační institut (ČSNI), Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1.

Mliekarstvo, 35, 2004, č. 4, s. 35-37