Bezpečnost potravin

Norma ČSN o správné hygienické a výrobní praxi u zmrzlin

Vydáno: 10. 2. 2008
Autor:

ČSN 569608 stanovuje pravidla  GMP pro mražené krémy a zmrzliny.

ČSN 569608 stanoví obecná pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování zásad správné hygienické a výrobní praxe při průmyslové výrobě, manipulaci, skladování, přepravě a nabízení k prodeji mražených krémů a zmrzlin. Účelem normy je poskytnout návod k praktickému zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti konečných výrobků, návod k odstranění hygienicky nevhodných postupů. Základní a nezbytnou podmínkou k zajištění zdravotní nezávadnosti a vhodnosti mražených krémů a zmrzlin ke spotřebě je dodržení teplotního řetězce – během procesu zmrazování až po manipulaci s těmito potravinami.
Norma nestanovuje požadavky pro prodej porcované zmrzliny konečnému zákazníkovi.