Bezpečnost potravin

Nizozemská kuřata obsahují vepřovou DNA

Vydáno: 12. 4. 2003
Autor:

Britský Úřad pro potravinové normy opakovaně zjistil přídavek cizí DNA a vody do kuřecího masa. Výrobky pocházejí většinou z Nizozemí.

Podle zjištění Úřadu pro potravinové normy Velké Británie (FSA) obsahovala řada kuřat dodávaných do společného stravování stopy DNA z vepřů a nedeklarovanou vodu. V jednom vzorku byla prokázána hovězí DNA. Přitom většina analyzovaných vzorků byla označena jako „halal“, a proto FSA zveřejnila na svých stránkách příslušné obchodní značky, aby muslimové měly možnost odmítnout potraviny, které jsou jejich náboženstvím zakázány.
Více než polovina vzorků výrobků z kuřat deklarovala vyšší obsah masa než odpovídalo skutečnosti, a přitom se většinou jednalo o kuřecí prsa nebo kuřecí filety, tedy výrobky, do nichž se nic nepřidává.
FSA jednala o zabránění těmto nekalým praktikám s 20 místními úřady, a tak na jejich žádost bylo několik obchodních značek staženo z trhu. Většina vzorků pocházela ze sedmi výrobních závodů z Nizozemí, dvou závodů z Belgie a jednoho závodů ve Velké Británii. jednalo se o obchodní značky „Marky“, „TL“, „De Kippenhof“, „MR“, „T Lelie“, „Rohim, Jozef Hassan and Fraas“ z Nizozemí, „Aryt“ z Belgie.
Uvedené zjištění je podobné výsledkům z r. 2001. Jedná se o opakované porušování předpisů, a to (ve Velké Británii) jak nařízení o označování potravin, tak zákona o bezpečnosti potravin.
Pokud jde o výsledek dřívějších podobných nálezů (r. 2001) bylo šetřením Stálého výboru EU zjištěno, že nevyhovující kuřecí filety pocházely z Thajska a Brazílie a pravděpodobně byly přebalovány v Nizozemí.
EU Food Law, 2003, č. 135, s. 3