Bezpečnost potravin

Nízkomolekulární chondroitinsulfát v léčbě kloubních onemocnění

Vydáno: 30. 3. 2003
Autor:

Hlavní komponentou léčebného preparátu CosaminDS je LMW chondroitinsulfát 95% čistoty s klinicky prokázanou účinností a bezpečností.

Na 70. výročním zasedání Americké akademie ortopedů, které se konalo v únoru letošního roku v New Orleansu, byly diskutovány výsledky klinického ověřování účinků suplementů nízkomolekulárního (LMW) chondroitinsulfátu při léčbě kloubních onemocnění. Zástupce amerického výrobce nutraceutik, společnosti Nutramax Laboratories, která vyvinula preparát pro podpůrnou léčbu kloubních obtíží CosaminDS, uvedl, že účinnost LMW chondroitinsulfátu byla potvrzena předními ortopedy. Bolesti kloubů, které jsou pravděpodobně způsobeny změnami struktury a funkce kloubního pouzdra, je možno zčásti odstranit užíváním preparátů s LMW chondroitinsulfátem, které mohou strukturální změny upravit a následně snižovat bolestivé projevy. Progrese změn struktury a funkce kloubního pouzdra se zpomaluje. Žádné interakce LMW chondroitinsulfátu s jinými léky nebyly zaznamenány a preparát rovněž neovlivňuje negativně gastrointestinální trakt, tak jako jiné léky tohoto typu. Bylo prokázáno, že CosaminDS  je organismem absorbován, zatímco u jiných forem chondroitinsulfátu informace tohoto typu nejsou k dispozici. Prokazatelně účinný, absorbovatený a bezpečný LMW chondroitinsulfát 95% čistoty pro výrobu preparátu CosaminDS  dodává španělská společnost Bioiberica.
http://www.nutritionalhealingtechnologies.com